VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU

Čím více úspěchů si zažije dítě během školních let, tím více se jich bude dožadovat v dospělosti. Aneb, nechme žáky a studenty co nejvíc vyhrávat, oni si pak vyhrají zbytek života. Kostrbatým pokusem o citát chceme říct, že se má každé školou povinné dítě párkrát dostat na pomyslné stupně vítězů. Bude to o to snazší, o co víc je budeme...

Zostra začal školní rok pro dva kovářské učně Václava Kelemena a Leoše Holuba z Horních Heřmanic. Kluci se už 2. září zúčastnili vyhlášené soutěže Mladý těšanský kovář, za jejíž organizací stojí barokní kovárna v Těšanech. Tato přehlídka nastupující kovářské generace dává každý rok veřejnosti nahlédnout do tajů těžkého, ale krásného řemesla. Své...

Na prahu nového školního roku je ideální doba posvítit si na to, jak z členství Česka v Evropské unii profituje vzdělávání na Jesenicku. Je extrémně důležité, aby do školství tekla eura proudem a aby byla využívána smysluplně. Úroveň vzdělanosti má dost přímou souvislost s tím, jak se nám tu bude žít.

Jestli něco v českém školství neumíme, pak je to individuální rozvoj talentů každého jednoho žáka, přitom pro jejich budoucí úspěch na trhu práce bude důležitější, aby se svými dovednostmi uměli pracovat, než aby si pamatovali kdejaký letopočet nebo vyjmenovali pět děl světového spisovatele.

Vrcholná ukázka toho, jak dětem prodat řemesla, do kterých se po deváté třídě základní školy moc nehrnou. Střední škola gastronomie, farmářství a služeb pozvala školáky ke společnému projektu stavby velkého včelína, aby na tom demonstrovala některé svoje studijní obory. Skvělá práce od všech tří základních škol (Česká Ves, Javorník, Vidnava), že se...

Krása zdejší přírody posloužila jako kulisa pro vzdělávání studentů Střední školy Strážnice, kde se připravují budoucí grafičtí a oděvní designéři a designérky. V rámci studia přijeli na Jesenicko kreslit a malovat zajímavé výhledy i čarovná zákoutí.

Základní škola v Bělé pod Pradědem si na konci června byla převzít certifikát Zelená Ekoškola. Velká akce se odehrála na Staroměstské radnici v Praze v prostorách Brožíkova sálu, kde se na předávání prestižního titulu podílela řada významných zástupců z řad Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství. To vše podtrhlo důležitost...

Míra blahobytu vyspělého světa včetně Česka i s Jesenickem je taková, že to vede k velikému plýtvání potravinami. Podle portálu Zachraň jídlo to může být až třetina jídla, které skončí v popelnicích. Je možné, že s aktuální krizí vysokých cen potravin, si podstatně lépe hlídáme spotřebu, tématem to ale zůstává.

Krásná ukázka toho, jak děti připravovat na dospělácký svět. Žáci z 8. třídy ZŠ Česká Ves vytvořili originální merch k výstavě Adély Součkové. V rámci edukačního programu si vyzkoušeli návrh reklamního produktu, jeho následné zhotovení, nacenění a propagaci.

Minulý týden si v Jeseníku dali už popáté dostaveníčko budoucí vědátoři z celé České republiky. Stalo se tak v rámci projektu T-Expedice podporujícího nadané děti. Vlastivědné muzeum Jesenicka a Středisko volného času Duha ve spolupráci s dalšími partnery připravili pro žáky a studenty zapálené do přírodních věd a technických oborů velmi pestrý...

"Moje máti byla před odsunem ve sběrném táboře pro Němce v Muně Mikulovice. Nakonec mohla odejít s tátou a zůstat v Supíkovicích, ale všichni, celá ta rodina odjeli vlakem do Německa.", řekla supíkovická Helena Bračíková žákům tamní základní školy, když s ní v rámci cyklu 'Příběhy našich sousedů' natáčeli rozhovor.

Demokracie není automatická věc, o její hodnoty se musí pečovat. Ono ani Jesenicko není imunní vůči občasným voláním po minulých pořádcích. Považujeme proto za důležité speciálně mladé generaci připomínat tu dobu nesvobody - nedemokracie. Pro ně totiž nejsou 2. světová válka a komunistická totalita hmatatelnými hrůzami našich novodobých dějin.

Dejte si do vyhledávače klíčová slova typu 'budoucnost trhu práce' nebo 'kompetence budoucnosti'. Dovíte se, že dynamika a rychlost změn bude nebývalá a vlastně úplně vždycky u toho v nějaké míře budou technologie. Tuze záleží na tom, jak na potřebnou flexibilitu a ochotu učit se novým věcem připravíme naše děti.

Zřejmě po vzoru amerických univerzit, na kterých je budování vztahu studentů se školou naprosto běžné, snaží se i javornická základní škola posílit vazbu svých žáků k domovské vzdělávací instituci. Jasně, v kontextu klíčového poslání školy - vzdělávat, je tenhle marketing více méně třešinkou, každopádně má to potenciál.

Ač se nás Elon Musk snaží na Mars dostat, platí stále, že obyvatelná je pouze jedna planeta. A jelikož jsou zdroje na Zemi vyčerpatelné a lidí přibývá, dosti zásadním se pro její budoucnost stává to, jak se k ní naučíme chovat. Jak jde řeč o učení, musí se o slovo hlásit i školy.

Pokud se na dítě navštěvující školu podíváte jako na klienta vzdělávací instituce, pak je z pohledu oné instituce namístě se klienta ptát na jeho spokojenost. V jiných oblastech života je to přeci naprosto běžné. Banka se vás ptá, mobilní operátor se vás ptá, e-shop se vás ptá…, tak proč ne škola. Posiluje to vztah mezi klientem (fakticky jeho...

Chystáme v inovačním centru (ICOK) s umělci z Jesenicka projekt kreativního učení, v němž půjde o spojení umělců s pedagogy. Ti budou v tandemu vykládat látku neotřelou, a tedy atraktivnější formou, aby to žáky bavilo. V praxi třeba půjde o výtvarnici v hodině chemie, muzikanta v zeměpisu, grafika ve fyzice anebo filmaře v češtině. Máme dohodnuty...

Nemá Jeseník "každý den" svého zástupce na Mistrovství světa. Tím posledním byli o uplynulém víkendu úřadující Mistři republiky z Gymnázia Jeseník - robotici R.U.R. teamu. Jako národní šampioni First Lego League odjeli na světové finále do amerického Houstonu, hájit čest země, která dala světu právě slovo 'robot'.

Škola v obci je takový nedotknutelný svatý grál, o jehož kvalitě se moc nediskutuje. Anebo diskutuje, ale většinou v takovém tom všeobecném duchu, jako jestli je české školství dobré nebo špatné. Přitom ona se dá rozebrat každá jedna škola. Dokonce, i když má tři budovy, jako ta jesenická. Může se zapojit do celorepublikového srovnávacího projektu...

Až půjdou studenti jesenické průmyslovky Filip Vaníček, Petr Jančov, František Huf a Robin Němec na první pohovor do zaměstnání, budou mít oproti ostatním uchazečům náskok. Pokud si do profesního životopisu napíší účast na soutěži konstruktérů ve strojírenství.

Velmi milé gesto osmáků ze základní školy Česká Ves, kteří dostali chuť poděkovat zdravotníkům jesenické nemocnice a připravili jim jedno dojemné překvapení. Pro svůj "projekt" si vybrali interní oddělení, kde se zabývají diagnostikou a léčením pacientů majících problémy s vnitřními orgány.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.