ZDRAVOTNICTVÍ NA JESENICKU

Kolik roků života má každý z nás vyměřeno nevíme, můžeme posloužit pouze orientační nápovědou vycházející ze statistik. Podle nich se muži na Jesenicku v průměru dožívají necelých 73 let, ženy 79. Řekněte nám, proč byste neměli mít zájem je prožít co nejdéle zdraví? Nebo dokonce, proč byste si nemohli čáru života prodloužit? Notabene, když na to...

Jak se říká, nikdo neví dne ani hodiny. Což však neznamená, že s tím člověk nemůže nic dělat. Genetiku sice nezmění, ale může ji přechytračit řádnou prevencí. Zásadní je životní styl, a ten má každý ve svých rukou. Je to ta známá trojkombinace – spánek, pohyb, strava.

Stát se snaží držet takovou síť stanovišť zdravotnické záchranné služby, aby bylo území pokryté do 20 minut jízdy. Tento čas je už dlouho obtížně dosažitelný pro Zlatohorsko. Posádky jesenických sanitek to mají někdy složité, a i když experti říkají, že ve většině případů nemá prodloužení času dojezdu o pár minut na osud pacienta žádný měřitelný...

Vždycky se pozná, když za něčím stojí dobří lidé s velkým srdcem a vždycky jsme rádi, když se to něco týká Jesenicka. Tenhle pocit máme z působení organizace Sipora, jejímž posláním na Jesenicku je podpora lidí s poruchou autistického spektra, duševním onemocněním nebo mentálním znevýhodněním. Službami se jim snaží pomáhat v tom, aby mohli vést...

To je prostě dobrá zpráva. Do zdejšího zdravotnictví tečou další a další peníze. Jsou to spojité nádoby – moderní přístrojové vybavení přiláká kvalitní zdravotníky, a to pak Jesenicku zajistí vyšší úroveň péče.

Dopravní nehody, transplantace, kardiologické a ortopedické operace nebo léčba zhoubných onemocnění, všude tam lékařům pomáhá vzácná červená tekutina sloužící v lidském těle k transportu kyslíku. Krev.

Odborníci varují, jak se během příštích let změní požadavky na zdravotní péči. Ta bude muset pokrývat širší spektrum oborů, jež si vyžádá například prodlužování věku dožití. Pro svoji dobrou budoucnost Jesenicko potřebuje v tomto udržet krok, protože lidé budou žít tam, kde potřebnou zdravotní péči najdou. A jestliže tady v poslední době havarovala...

25 ordinací, mezi nimiž najdete praktické lékaře, několik specialistů a ambulancí, laboratoř i rehabilitační pracoviště, plus lékárnu, to všechno dělá z Jesenické polikliniky druhé nejdůležitější zdravotnické zařízení regionu. Jesenicko potřebuje, aby se poliklinice dařilo pokrývat všechny požadované specializace a zajistit tak základní paletu...

Samozřejmě máme rádi byznys a peníze, které to na Jesenicku roztáčí, jenže to není všechno, co tady potřebujeme. Mezi méně nápadné, avšak nepostradatelné oblasti patří sociální sektor. Tedy ten, v němž těch peněz víc chybí, než přebývá. Většinou se v něm pohybují srdcaři pomáhající ostatním. Peníze nejsou jejich hnacím motorem.

Jeseník se dočká dalšího zlepšení nabídky zdravotní péče. V budově bývalé kotelny na Seifertově ulici vznikne moderní zdravotnické zařízení, kde pacienti z celého okresu najdou ordinaci neurologa. Jde o jednu ze základních lékařských specializací, jíž se sem zdravotním pojišťovnám dlouhodobě nedařilo přitáhnout.

Sekcí 'Data' přinášíme lídrům Jesenicka tvrdý podklad pro jejich strategické rozhodování. Oblast zdravotnictví je jedna z těch nejhůře ovlivnitelných. Bez dobré státní politiky tady s dostupností a kvalitou zdravotní péče uděláme pramálo. Je to věcí Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. I tak považujeme za potřebné se na dostupná...

Nebude se vám to líbit, ale je to podpořenou zprávou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) - české zdravotnictví si vzdor omezeným finančním prostředkům vede velmi úspěšně v boji s rakovinou, ještě lepší výsledky kazí nezodpovědný přístup pacientů. Rádi bychom použili slovo 'klientů', ale česká mentalita má blíž k roli pasivního...

Jejich každodenním chlebem je péče o zdraví lidí, často samotná záchrana životů. Zdravotníci Nemocnice AGEL Jeseník tak zřejmě nemají na konci směny pocit nenaplnění. V jejich případě je každý pracovní den synonymem dobrého skutku.

Netvrdíme, že jsme tady za vodou, ale nepatříme k zástupu kritiků nenechávajících na Jesenicku nit suchou. A s velkým gustem využíváme každou příležitost, kdy vám můžeme prezentovat čísly podložená pozitivní fakta.

Nejde přehlédnout progres, jaký pod novým vlastníkem činí Jesenická poliklinika, po nemocnici druhý nejvýznamnější poskytovatel zdravotní péče v regionu. Poliklinika na Dukelské ulici není pouhou "střechou" pro doktory, kteří tady buď jsou anebo nejsou. Poliklinika se velmi hlásí ke spoluzodpovědnosti za dostupnost zdravotních služeb, jaké tady...

V kontextu celého zdejšího zdravotnictví, kterému tady jako politice a fotbalu rozumíme všichni :-) je to pochopitelně maličkost, ale i z těch se dá radovat. Zvláště když jde o péči o ty nejmenší, sotva narozené občánky Jesenicka.

Co nemocnice, jeseničtí pacienti mají nové CT za 20 milionů korun. Z hlediska kvality jde o tak výrazný posun, jako byste přesedli ze Škodovky do Mercedesu. Aspoň to tak komentovala ředitelka Nemocnie AGEL Jeseník MUDr. Jana Chrastinová.

Zřejmě nikomu z vás neunikl rodící se průšvih způsobený uzavřením ordinace MUDr. Ireny Grabovské, který zkomplikoval stovkám pacientů přístup k základní zdravotní péči. Člověk alespoň trochu znalý poměrů v českém zdravotnictví ví, že nedostatek zdravotního personálu je tak nějak národní problém. Byly tedy spousty otazníků, jak rychle se podaří...

Zdravotnictví nutně potřebuje technologickou evoluci, nesmí se zastavit na e-receptu, který obor přijal až díky covidu. Speciálně v naší malé okresní nemocnici vyhlížíme rozvoj telemedicíny, zřejmě jediné možnosti, jak do Jeseníku dostat špičkovou medicínu.

Covid nám opět připomněl zásadní roli zdravotnictví a míříme tím na první linii zdravotníků, kam patřily i záchranky. Ostatně on ten covid se podepsal na rychlejším morálním zastarání jejich sanitek. Protože třeba mobilní plicní ventilátory byly nasazovány násobně častěji při převozu covid pozitivních pacientů, anebo protože velká spotřeba...

Středobodem investic každého zdravotnického zařízení mají nepochybně být přístroje, to si přeje snad každý pacient. Přejeme si to i v případě jesenické nemocnice, kde ale kromě zdravotní výbavy uvítáme i peníze směřující do vnějšího a vnitřního vzhledu areálu.

Je nám líto, že je i jesenická společnost rozdělena na zastánce a odpůrce očkování. Málo se vzájemně posloucháme, málo o názorech druhé strany přemýšlíme, možná že i málo pracujeme s fakty. Tím zřejmě naznačujeme, na kterou stranu tábora patříme, ale to teď není důležité. Důležitější je, že máme dobrou zprávu pro vás všechny ;-)

V sektoru sociálních služeb si to ty poslední skoro dva covidové roky opravdu "užívají". Dennodenní péče o nejzranitelnější skupinu obyvatel přinesla do Centra sociálních služeb Jeseník stres a fyzické vypětí, jeho klienti i všichni jeho zaměstnanci si zaslouží pěkného Ježíška.

Nastávající maminka je možná tou nejvystresovanější pacientkou, jakou nemocnice přijímá. Je extrémně důležité, aby toho stresu bylo co nejméně. Porodnice v Jeseníku má statut 'Baby friendly hospital', takže by se v nich ženy připravující se na porod měly cítit spíše jako klientky než pacientky.

Máme radost, když lidé mají radost. I pouhým okem zachytitelnou radost mívají klienti obou zdejších lázní, což je pro personál vlastně tou největší pochvalou. Nemůžeme jmenovat všechny ty zdravotní sestry, masérky, recepční, pokojské, kuchaře, servírky, lékaře..., tak aspoň na dálku klobouk dolů.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.