DATA Z JESENICKA
OBYVATELSTVO

OBCE V DATECH

KVALITA ŽIVOTA PODLE OBCE V DATECH
Kolik bodů nasbíralo město Jeseník v každoročním srovnání 206 obcí ČR.
(data Obce v datech, 1 = nejmíň, 10 = nejvíc)

Zdroj: Obce v datech, 2022

KVALITA ŽIVOTA PODLE OBCE V DATECH
Srovnání vítězných Říčan a nejhorší Orlové s Jeseníkem a blízkými městy Šumperk, Krnov a Bruntál
(data Obce v datech, 1 = nejmíň, 10 = nejvíc) 

Zdroj: Obce v datech, 2022


OBYVATELSTVO

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V OKRESE JESENÍK
Srovnání počtu obyvatel na Jesenicku v čase - od roku 1970 do roku 2021.
(data Českého statistického úřadu) 

Zdroj: ČSÚ, 30.10.2022


OBYVATELSTVO

SROVNÁNÍ KVALITY ŽIVOTA DEVATENÁCTI OBCÍ JESENICKA V JEDENÁCTI OBLASTECH

Zdroj: Databáze indikátorů kvality života 2020

PRŮMĚRNÁ KVALITA ŽIVOTA V JESENICKÝCH OBCÍCH

Zdroj: Databáze indikátorů kvality života 2020


OBYVATELSTVO

SROVNÁNÍ KVALITY ŽIVOTA PĚTI MĚST JESENICKA V JEDENÁCTI OBLASTECH

Zdroj: Databáze indikátorů kvality života 2020


OBYVATELSTVO

OBYVATELSTVO PODLE CIZÍHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ V ČR / NA JESENICKU
Počet obyvatel cizího státního občanství žijících v České republice, potažmo na Jesenicku.
(data ze Sčítání lidu, domu a bytů v roce 2021)

Zdroj: ČSÚ, sčítání lidu 2021

CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ V OKRESE JESENÍK
Vývoj počtu cizinců žijících na Jesenicku v letech 2004-2021.
(data ze Sčítání lidu, domu a bytů v roce 2021) 

Zdroj: ČSÚ, sčítání lidu 2021


ŽIVOT

KDE CHTĚJÍ OSMÁCI ŽÍT PO SKONČENÍ STUDIA
Průzkum mezi osmáky základních škol, jestli chtějí žít po střední (vysoké) škole na Jesenicku nebo mimo region
(vlastní průzkum při kariérovém poradenství ve školním roce 2021-22)

Zdroj: Vlastní průzkum, 6/2022


ŽIVOT

MÍSTO PRO ŽIVOT 2022
Srovnávací výzkum Místo pro život 
(srovnání krajů pro rok 2022)
- okres Jeseník bral body za dostatečné kapacity mateřských i základních škol
- okres Jeseník si vede dobře v počtu sportovních klubů, knihoven i spolků a sdružení
- Olomoucký kraj zdobí vysoká úspěšnost u státní maturity z matematiky a vyšší volební účast

Zdroj: Datank; 4.7.2022

MÍSTO PRO ŽIVOT 2022
Průzkum spokojenosti obyvatel v krajích 
(dle velikosti bydliště)
- okres Jeseník (Olomoucký kraj) velmi nízká spokojenost obyvatel se životem na Jesenicku (v Olomouckém kraji)

Zdroj: Datank; 4.7.2022

Made in Jesenicko © 2023 positivJE. Všechna práva vyhrazena.