DATA Z JESENICKA
OBYVATELSTVO

RODINA

VÝVOJ POČTU SŇATKŮ A ROZVODŮ
Vývoj počtu rozvodů a sňatků v okrese Jeseník od roku 2000 do roku 2023

Zdroj: Český statistický úřad 7.4.2024

OBYVATELSTVO

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V OKRESE JESENÍK
Srovnání počtu obyvatel na Jesenicku v čase - od roku 1970 do roku 2023.

Zdroj: Český statistický úřad, 1.4.2024

VÝVOJ POČTU NAROZENÝCH
Vývoj počtu narozených v okrese Jeseník od roku 2000 do roku 2023.

Zdroj: Český statistický úřad, 1.4.2024


KRIMINALITA

POČET TRESTNÝCH ČINŮ V OKRESE JESENÍK
Kolik trestných činů bylo na Jesenicku zaznamenáno Policií ČR v letech 2018 až 2023.

Zdroj: Policie ČR, rok 2023

OBJASNĚNOST TRESTNÝCH ČINŮ - SROVNÁNÍ ČR A OKRESU JESENÍK
Kolik procent trestných činů policisté v roce 2023 objasnili, srovnání ČR a Jesenicka.

Zdroj: Policie ČR, rok 2023

POČET PŘÍPADŮ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH KRIMINALITY V OKRESE JESENÍK
Kolik trestných činů bylo na Jesenicku zaznamenáno Policií ČR v roce 2023.

Zdroj: Policie ČR, rok 2023


OBYVATELSTVO

REGIONÁLNÍ IDENTITA
Sociologický průzkum v českém Slezsku
Výběr oblastí spokojenosti.

Zdroj: ACCENDO (2020), Sociologické šetření 

REGIONÁLNÍ IDENTITA
Spokojenost obyvatel s oblastmi života na Jesenicku
Sociologický průzkum

Zdroj: ACCENDO, SZM (2018), Sociologické šetření obyvatel českého Slezska


RODINA

VÝVOJ POČTU NAROZENÝCH
Vývoj počtu narozených v okrese Jeseník od roku 2000 do roku 2023.
- rok 2023 pouze číslo z porodnice Nemocnice AGEL Jeseník

Zdroj: Český statistický úřad (2000-2022), Nemocnice AGEL Jeseník (2023)


OBCE V DATECH

JESENÍK V ŽEBŘÍČKU OBCE V DATECH
Vývoj umístění Jeseníku v žebříčku mezi lety 2018-2023.

Zdroj: Obce v datech 2023

KVALITA ŽIVOTA PODLE OBCE V DATECH
Kolik bodů nasbíralo město Jeseník v každoročním srovnání 206 obcí ČR.
(data Obce v datech, 1 = nejmíň, 10 = nejvíc)

Zdroj: Obce v datech 2023


OBYVATELSTVO

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V OKRESE JESENÍK
Srovnání počtu obyvatel na Jesenicku v čase - od roku 1970 do roku 2022.

Zdroj: Český statistický úřad, 17.9.2023

CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ V OKRESE JESENÍK
Vývoj počtu cizinců žijících na Jesenicku v letech 2004-2022.

Zdroj: Český statistický úřad, 17.9.2023


RODINA

VÝVOJ POČTU SŇATKŮ A ROZVODŮ
Vývoj počtu rozvodů a sňatků v okrese Jeseník od roku 2000 do roku 2022

Zdroj: Český statistický úřad, r. 2022

VÝVOJ POČTU NAROZENÝCH
Vývoj počtu narozených v okrese Jeseník od roku 2000 do roku 2022

Zdroj: Český statistický úřad, r. 2022


INTERNET

POČET DOMÁCNOSTÍ NA 100 OBYVATEL S AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM K INTERNETU
Srovnání počtu domácností s přístupem k internetu (kabelová síť + optická síť) na 100 obyvatel, a to průměr ČR versus okres Jeseník.

Data (zdroj): Český telekomunikační úřad (dopočet ČSÚ), r. 2021

TYP PŘÍSTUPU DOMÁCNOSTÍ K INTERNETU
Jaký typ přístupu na internet mají domácnosti na Jesenicku.

Data (zdroj): Český telekomunikační úřad (dopočet ČSÚ), r. 2021

POKRYTÍ INTERNETEM PODLE DEKLAROVANÉ RYCHLOSTI
Mapa deklarované rychlosti internetu v jednotlivých částech Jesenicka.

Data (zdroj): Mapa internetu, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 31.12.2021


RODINA

PODÍL ÚPLNÝCH A NEÚPLNÝCH RODIN
Kolik procent domácností tvořených jednou rodinou je úplných (oba rodiče), resp. neúplných (jen otec/jen matka), srovnání ČR a okresu Jeseník.
V kolika procentech domácností tvořených jednou neúplnou rodinou je samoživitel/samoživitelka, srovnání ČR a okresu Jeseník.

Data (zdroj): Český statistický úřad, sčítání 2021 

POČET NEZAOPATŘENÝCH DĚTÍ V ÚPLNÝCH RODINÁCH
Kolik nezaopatřených dětí (dítě ve věku 0-25 let, které nepracuje) žije v domácnostech tvořených jednou úplnou rodinou (oba rodiče), srovnání ČR a okresu Jeseník.

Data (zdroj): Český statistický úřad, sčítání 2021

POČET NEZAOPATŘENÝCH DĚTÍ V NEÚPLNÝCH RODINÁCH
Kolik nezaopatřených dětí (dítě ve věku 0-25 let, které nepracuje) žije v domácnostech tvořených jednou neúplnou rodinou (jen otec/jen matka), srovnání ČR a okresu Jeseník.

Data (zdroj): Český statistický úřad, sčítání 2021


KRIMINALITA

POČET TRESTNÝCH ČINŮ V OKRESE JESENÍK
Kolik trestných činů bylo na Jesenicku zaznamenáno Policií ČR v letech 2018 až 2022.

Zdroj: Policie ČR, rok 2022

OBJASNĚNOST TRESTNÝCH ČINŮ - SROVNÁNÍ ČR A OKRESU JESENÍK
Kolik procent trestných činů policisté v roce 2022 objasnili, srovnání ČR a Jesenicka.

Zdroj: Policie ČR, rok 2022

POČET PŘÍPADŮ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH KRIMINALITY V OKRESE JESENÍK
Kolik trestných činů bylo na Jesenicku zaznamenáno Policií ČR v roce 2022.

Zdroj: Policie ČR, rok 2022


OBCE V DATECH

KVALITA ŽIVOTA PODLE OBCE V DATECH
Kolik bodů nasbíralo město Jeseník v každoročním srovnání 206 obcí ČR.
(data Obce v datech, 1 = nejmíň, 10 = nejvíc)

Zdroj: Obce v datech, 2022

KVALITA ŽIVOTA PODLE OBCE V DATECH
Srovnání vítězných Říčan a nejhorší Orlové s Jeseníkem a blízkými městy Šumperk, Krnov a Bruntál
(data Obce v datech, 1 = nejmíň, 10 = nejvíc) 

Zdroj: Obce v datech, 2022


OBYVATELSTVO

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V OKRESE JESENÍK
Srovnání počtu obyvatel na Jesenicku v čase - od roku 1970 do roku 2021.
(data Českého statistického úřadu) 

Zdroj: ČSÚ, 30.10.2022


OBYVATELSTVO

SROVNÁNÍ KVALITY ŽIVOTA DEVATENÁCTI OBCÍ JESENICKA V JEDENÁCTI OBLASTECH

Zdroj: Databáze indikátorů kvality života 2020

PRŮMĚRNÁ KVALITA ŽIVOTA V JESENICKÝCH OBCÍCH

Zdroj: Databáze indikátorů kvality života 2020


OBYVATELSTVO

SROVNÁNÍ KVALITY ŽIVOTA PĚTI MĚST JESENICKA V JEDENÁCTI OBLASTECH

Zdroj: Databáze indikátorů kvality života 2020


OBYVATELSTVO

OBYVATELSTVO PODLE CIZÍHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ V ČR / NA JESENICKU
Počet obyvatel cizího státního občanství žijících v České republice, potažmo na Jesenicku.
(data ze Sčítání lidu, domu a bytů v roce 2021)

Zdroj: ČSÚ, sčítání lidu 2021

CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ V OKRESE JESENÍK
Vývoj počtu cizinců žijících na Jesenicku v letech 2004-2021.
(data ze Sčítání lidu, domu a bytů v roce 2021) 

Zdroj: ČSÚ, sčítání lidu 2021


ŽIVOT

KDE CHTĚJÍ OSMÁCI ŽÍT PO SKONČENÍ STUDIA
Průzkum mezi osmáky základních škol, jestli chtějí žít po střední (vysoké) škole na Jesenicku nebo mimo region
(vlastní průzkum při kariérovém poradenství ve školním roce 2021-22)

Zdroj: Vlastní průzkum, 6/2022


ŽIVOT

MÍSTO PRO ŽIVOT 2022
Srovnávací výzkum Místo pro život 
(srovnání krajů pro rok 2022)
- okres Jeseník bral body za dostatečné kapacity mateřských i základních škol
- okres Jeseník si vede dobře v počtu sportovních klubů, knihoven i spolků a sdružení
- Olomoucký kraj zdobí vysoká úspěšnost u státní maturity z matematiky a vyšší volební účast

Zdroj: Datank; 4.7.2022

MÍSTO PRO ŽIVOT 2022
Průzkum spokojenosti obyvatel v krajích 
(dle velikosti bydliště)
- okres Jeseník (Olomoucký kraj) velmi nízká spokojenost obyvatel se životem na Jesenicku (v Olomouckém kraji)

Zdroj: Datank; 4.7.2022

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.