DATA Z JESENICKA
VZDĚLÁNÍ

VZDĚLÁNÍ

KAM CHTĚJÍ OSMÁCI NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Průzkum mezi osmáky základních škol, jestli chtějí studovat na střední škole na Jesenicku nebo mimo region 
(vlastní průzkum při kariérovém poradenství ve školním roce 2021-22)

Zdroj: Vlastní průzkum, 6/2022


VZDĚLÁNÍ

VZDĚLANOST OKRESU JESENÍK
Struktura vzdělanosti okresu Jeseník 
(srovnání dat ze sčítání lidu 2011 a 2021)
- při sčítání v roce 2021 se snížil počet lidí oproti sčítání v roce 2011 o 2 849 lidí
- procento lidí s výučním listem zůstává prakticky neměnné
- o 2 procentní body se zvýšil počet lidí s maturitou
- o 2,8 procentních bodů se zvýšil počet lidí s vysokoškolským diplomem

Zdroj: ČSÚ; 11.7.2022

VZDĚLANOST OKRESU JESENÍK VERSUS ČR
Struktura vzdělanosti okresu Jeseník
(srovnání dat ze sčítání lidu 2021 Jeseník a ČR /prům./)
- v Česku je o 2,5 procentních bodů méně lidí s jen základním vzděláním
- v Česku je o 4 procentní body více lidí s maturitou
- v Česku je o 6,9 procentních bodů více lidí s vysokoškolským vzděláním

Zdroj: ČSÚ; 11.7.2022


VZDĚLÁNÍ

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Index spolupráce učitelů s dětmi (žákovský dotazník v období 2020/2021)
- okres Jeseník na 1. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Index vnímání školního prostředí ředitelem ZŠ (pohled ředitelů 2020/2021)
- okres Jeseník na 3. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Překážka ředitelů: rozpočet školy (pohled ředitelů 2020/2021)
- žádný ředitel ZŠ v okrese Jeseník nepovažuje rozpočet školy za limitující; Jeseník na 74. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Překážka učitelů: vysoký počet žáků ve třídách (pohled ředitelů 2020/2021)
- žádný učitel ZŠ v okrese Jeseník nepovažuje počet žáků ve třídě za problematický; Jeseník na 77. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

Made in Jesenicko © 2022 positivJE. Všechna práva vyhrazena.