DATA Z JESENICKA
VZDĚLÁNÍ

PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

JAKÉ VÝSLEDKY MAJÍ DEVÁŤÁCI NA PŘIJÍMAČKÁCH
Úspěšnost žáků 9. tříd na přijímacích testech na střední školu z českého jazyka
- průměrná úspěšnost
- roky 2019-2023
- průměrná úspěšnost v ČR = 55,3 %

Zdroj: Cermat, Prijimacky.ai

JAKÉ VÝSLEDKY MAJÍ DEVÁŤÁCI NA PŘIJÍMAČKÁCH
Úspěšnost žáků 9. tříd na přijímacích testech na střední školu z matematiky
- průměrná úspěšnost
- roky 2019-2023
- průměrná úspěšnost v ČR = 41,2 %

Zdroj: Cermat, Prijimacky.ai


STŘEDNÍ ŠKOLY

JAKÉ TYPY STŘEDNÍCH ŠKOL JDOU DEVÁŤÁCI STUDOVAT
Oborová struktura - na jaké školy byli deváťáci přijati (srovnání okresu Jeseník a ČR).

Zdroj: MŠMT, Národní pedagogický institut, PAQ Research

KOLIK PROCENT SŠ STUDENTŮ MĚNÍ ŠKOLU, OBOR, KONČÍ SE STUDIEM
Aspirace, změny škol, oborů a předčasné odchody ze SŠ (srovnání okresu Jeseník a ČR).

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování, PAQ Research


VZDĚLÁNÍ

PODÍL OBYVATEL SE ZÁKLADNÍM NEBO NIŽŠÍM VZDĚLÁNÍM
Srovnání okresu Jeseník s celou ČR (vč. detailu na každou obec Jesenicka).

Zdroj: Český statistický úřad, 18.6.2023 (sčítání lidu 2021)

PODÍL OBYVATEL SE STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM BEZ MATURITY
Srovnání okresu Jeseník s celou ČR (vč. detailu na každou obec Jesenicka).

Zdroj: Český statistický úřad, 18.6.2023 (sčítání lidu 2021)

PODÍL OBYVATEL SE STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM S MATURITOU
Srovnání okresu Jeseník s celou ČR (vč. detailu na každou obec Jesenicka).

Zdroj: Český statistický úřad, 18.6.2023 (sčítání lidu 2021)

PODÍL OBYVATEL S VYŠŠÍM ODBORNÝM NEBO VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM
Srovnání okresu Jeseník s celou ČR (vč. detailu na každou obec Jesenicka).

Zdroj: Český statistický úřad, 18.6.2023 (sčítání lidu 2021)


VZDĚLÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ NEÚSPĚŠNOST PO OKRESECH (ORP)
Srovnání vzdělávací neúspěšnosti po jednotlivých ORP (obec s rozšířenou působností).
Index složený z absencí, propadání a nedokončování základního vzdělávání.
- světlá barva = velmi nízká neúspěšnost
- tmavě červená barva = velmi vysoká neúspěšnost

Zdroj: PAQ Research (výpočet), MŠMT, ČŠI, ČÚZK (CC-BY)

VZDĚLÁVACÍ ÚSPĚŠNOST PO OKRESECH (ORP)
Srovnání vzdělávací úspěšnosti po jednotlivých ORP (obec s rozšířenou působností).
Výsledky žáků u jednotných přijímacích zkoušek.
- světlá barva = velmi nízká úspěšnost
- tmavě modrá barva = velmi vysoká úspěšnost

Zdroj: PAQ Research (výpočet), MŠMT, CZVV

KOLIK ŽÁKŮ NEDOKONČÍ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ - OKRES JESENÍK
Srovnání podílu žáků bez dokončeného základního vzdělání mezi okresem Jeseník a průměrem ČR.
Procentuální podíl žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku dříve než v 9. ročníku ze všech žáků ZŠ.

Zdroj: PAQ Research, MŠMT (roky 2018-2020.

KOLIK PROCENT ŽÁKŮ SE UMÍSTILO MEZI NEJLEPŠÍMI NA PŘIJÍMAČKÁCH NA SŠ
Srovnání podílu žáků umístěných mezi nejlepší pětinou v jednotné přijímací zkoušce v 9. třídě nebo se dostalo na víceleté gymnázium.
Procentuální podíl žáků, kteří měli v průměru za český jazyk a matematiku výsledky v horní pětině (9. třída ZŠ i víceleté gymnázium).

Zdroj: PAQ Research, MŠMT, CZVV (roky 2016-17 a 2020-21).

JAKÁ ČÁST DOSPĚLÝCH NEMÁ DOKONČENÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ - OKRES JESENÍK
Srovnání podílu dospělých bez středního vzdělání mezi okresem Jeseník a průměrem ČR.

Zdroj: PAQ Research, ČSÚ (Sčítání lidu 2011)

KOLIK RODIČŮ JE V EXEKUCI - OKRES JESENÍK
Srovnání podílu rodičů žáků v exekuci mezi okresem Jeseník a průměrem ČR.

Zdroj: PAQ Research, Mapa exekucí, ČSÚ, Czech Household Panel Study


VZDĚLÁNÍ

KAM CHTĚJÍ OSMÁCI NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Průzkum mezi osmáky základních škol, jestli chtějí studovat na střední škole na Jesenicku nebo mimo region 
(vlastní průzkum při kariérovém poradenství ve školním roce 2021-22)

Zdroj: Vlastní průzkum, 6/2022


VZDĚLÁNÍ

VZDĚLANOST OKRESU JESENÍK
Struktura vzdělanosti okresu Jeseník 
(srovnání dat ze sčítání lidu 2011 a 2021)
- při sčítání v roce 2021 se snížil počet lidí oproti sčítání v roce 2011 o 2 849 lidí
- procento lidí s výučním listem zůstává prakticky neměnné
- o 2 procentní body se zvýšil počet lidí s maturitou
- o 2,8 procentních bodů se zvýšil počet lidí s vysokoškolským diplomem

Zdroj: ČSÚ; 11.7.2022

VZDĚLANOST OKRESU JESENÍK VERSUS ČR
Struktura vzdělanosti okresu Jeseník
(srovnání dat ze sčítání lidu 2021 Jeseník a ČR /prům./)
- v Česku je o 2,5 procentních bodů méně lidí s jen základním vzděláním
- v Česku je o 4 procentní body více lidí s maturitou
- v Česku je o 6,9 procentních bodů více lidí s vysokoškolským vzděláním

Zdroj: ČSÚ; 11.7.2022


VZDĚLÁNÍ

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Index spolupráce učitelů s dětmi (žákovský dotazník v období 2020/2021)
- okres Jeseník na 1. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Index vnímání školního prostředí ředitelem ZŠ (pohled ředitelů 2020/2021)
- okres Jeseník na 3. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Překážka ředitelů: rozpočet školy (pohled ředitelů 2020/2021)
- žádný ředitel ZŠ v okrese Jeseník nepovažuje rozpočet školy za limitující; Jeseník na 74. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Překážka učitelů: vysoký počet žáků ve třídách (pohled ředitelů 2020/2021)
- žádný učitel ZŠ v okrese Jeseník nepovažuje počet žáků ve třídě za problematický; Jeseník na 77. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies