OBCE A MĚSTA JESENICKA

Snad to nevidíme sami, že venkov posiluje. Základní recept je relativně prostý, stačí mít aktivní vedení města, fungující dobrovolné hasiče, jakš takš hrající fotbalisty, koloniál otevřený 6 dnů v týdnu, školku a aspoň první stupeň školy, nějakého toho farmáře, samozřejmě kostel, kus přírody a rázem můžete být žádanou adresou.

V záplavě negativních zpráv o inflaci a zdražování, což nám všem ubírá peníze na život (na provoz), vyslala jesenická radnice dobrý signál směrem k jesenickým sportovcům, hlavně tedy dětem a mládeži.

Stejně se skoro vždycky ukáže, že dobré věci nejsou o penězích, ale o lidech. Čerstvě se o tom přesvědčili v Širokém Brodě, kde si Lubomír Merta vzal do hlavy, že rozchodí hodiny na kostele Povýšení svatého Kříže v Širokém Brodě. Pokud víte, že ty hodiny nejdou od konce II. světové války, tak musíte být trochu blázen, když si dáte tenhle cíl ;-)...

Optikou geografa či demografa je Jesenicko vlastně jedna velká vesnice ;-) Přísně tabulkově řečeno tady ale máme 19 obcí a 5 měst a jenom jedna obec měla chuť a odvahu přihlásit se do soutěže Vesnice roku 2022.

Je to trochu s podivem, že ani rostoucí ceny stavebních materiálů, ani výše inflace, ani všeobecná ekonomická stagnace, stále nevedou k ochlazení realitního trhu. Lidí schopných ufinancovat stavbu rodinného dobu je pořád dostatek.

Zase pěkná ukázka vůle města vtáhnout zdejší mladé do centra dění, tentokráte dokonce do samého centra města, neboť šlo o architekturu. A sice přípravu architektonicko-dopravní studie Průchodní ulice od průchodu z Masarykova náměstí po přechod u pošty.

Nejde přehlédnout rostoucí zodpovědnost starostek a starostů za místo, kam patříme, ať si za to dosadíme péči o památky, budování nových veřejných prostor, opravování veřejných budov, nádraží apod. Je fajn si ty věci ukazovat.

Chodí nám nepravidelně psaný newsletter od Okrašlovacího spolku zlatohorského. To jsou ti lidé, co se starají o budovu vlakového nádraží ve druhém největším městě okresu Jeseník, jak často a rádi připomínají. Tedy jsme vtaženi tak říkajíc do děje a jsme mile překvapeni, kolik se toho může kolem jednoho baráku s pár metry kolejí dít ;-) Hned...

Klíčem k úspěchu, považujeme-li za něj znatelné zahýbání s demografickým vývojem regionu, je podpora rodin, logicky nejvíce rodin mladých. I tohle je oblast, ve které důležitou roli hrají radní a zastupitelé. Zveme vás ke krátkému průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky se propíší do rodinné politiky města Jeseník.

Tak určitě je normální uklízet, ale pořád nacházíme PET lahve v příkopech, staré pneumatiky v potocích, stavební suť v lese... I proti tomu bojuje akce Ukliďme Česko, v níž se jednotlivci, obce i firmy dobrovolně zapojují do společného sběru odpadků z míst, kam nepatří.

Kvitujeme každou drobnost, prostřednictvím které snížíme uhlíkovou stopu a pošetříme něco málo přírodních zdrojů. Eliminace papíru se v transformaci prakticky všeho do digitálu jeví jako samozřejmá, malý projekt si v téhle oblasti připsal Městský úřad Zlaté Hory.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...

Kdo aktuálně neřeší bydlení, ten neuvěří, jak slabá nabídka nemovitostí na Jesenicku je. Prakticky nula startovacích bytů pro mladé, potřebný počet nájemních bytů jakýchkoli dispozic, aby člověk pohledal a pozemky pro výstavbu rodinných domů nejsou zrovna přebytkovým zbožím.

Příklady táhnou, a tak se je snažíme cpát všude, kde to dává smysl. Naše posluchače kariérového poradenství na základních školách více než teorií, zaujmeme praktickými demonstracemi, jako může být rozhovor s konkrétní profesí. Jasně, žádný příklad není pro všechny, ale pozorný divák si na každém něco najde ;-)

Jeseník není velké město trpící extrémně hustým dopravním provozem. Na druhou stranu i v jeho ulicích aut přibývá. Ruku v ruce s trendem větší podpory pěších a cyklistů, se musí posilovat bezpečnost jejich pohybu.

Každý tuší, jak významným místem jsou pro město Jeseník Smetanovy sady. Park založený na počátku 19. století Josefem Raymannem se z hlediska potenciálního rozvoje rozkládá na velkém území od řeky Bělé až po Křížový vrch. Letní divadlo, odpočinková místa s pomníky a prameny, dětské hřiště, tenisové kurty, Křížová cesta... Rozprostřeno poněkud...

Kdo zná portál 'Obce v datech', nám možná dá za pravdu, že tohle je přesně ten žebříček, který můžete interpretovat jako propadák pro město Jeseník, neboť v některých parametrech je to vážně slabé. Stejně tak si z něj můžete vytáhnout to dobré, protože ono je toho tady nemálo pozitivního.

Sportovní hala (fajfka), skate park (fajfka), umělá ledová plocha (fajfka)..., k tomu se mluví o aréně individuálních sportů v bývalých kasárnách. To vypadá, že město Jeseník naplňuje jednu ze svých komunikačních linek - Jeseník město sportu.

Je logické, že starostky a starostové malých vesniček to mají složitější než jejich kolegové z větších obcí a měst. Jejich obecní úřady nemají tolik personálu, takže většinu času zabijí denní operativou a nezbude jim dost času na strategičtější věci. Přitom nároční občané své lídry často hodnotí právě podle toho, co udělají navíc, nad rámec řekněme...

Made in Jesenicko © 2022 positivJE. Všechna práva vyhrazena.