DATA Z JESENICKA
EKONOMIKA

PODNIKÁNÍ

POČET EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V OKRESE JESENÍK
Vývoj počtu aktivních ekonomických subjektů v okrese Jeseník

- IČ, u nichž byla ve sledovaném roce zaznamenána aktivita
- srovnání let 2010-2023

Zdroj: Český statistický úřad, 21.1.2024

EKONOMICKÉ SUBJEKTY PODLE PŘEVAŽUJÍCÍ ČINNOSTI
- okres Jeseník
- podle CZ-NACE
- rok 2023

Zdroj: Český statistický úřad, 21.1.2024


PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ

PODÍL EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ NA JESENICKU
Podíl aktivních IČ podle jejich typu v roce 2022

Zdroj: Český statistický úřad, 24.9.2023.

POČTY EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ NA JESENICKU
Srovnání počtu aktivních IČ a jejich velikosti (počtech zaměstnanců) v letech 2012 a 2022

- světle zeleně počet subjektů (celkem 5 266) v r. '12 a jejich velikost
- tmavě zeleně počet subjektů (celkem 5 023) v r. '22 a jejich velikost

Zdroj: Český statistický úřad, 24.9.2023.


PŘÍJMY A ZADLUŽENÍ OBCÍ

PŘÍJMY OBCÍ, VÝŠE DLUHU A JEHO POMĚR K PŘÍJMŮM
- Příjmy jednotlivých obcí v roce 2022 (v mil. Kč)
- Výše dluhu jednotlivých obcí k 31.12.2022 (v mil. Kč)
- Podíl dluhu k průměrnému příjmu obce (průměr počítán z příjmů za poslední 4 roky /2019-2022/)

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 28.5.2022

VÝVOJ CELKOVÝCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ JESENÍKU
- vývoj celkových příjmů a daňových příjmů města Jeseník v letech 2010 až 2022 (v mil. Kč)

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 28.5.2022

VÝVOJ ZADLUŽENÍ JESENÍKU
- vývoj dluhu města Jeseník v letech 2010 až 2022 (v mil. Kč)

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 28.5.2022


VÝZKUM A VÝVOJ

INVESTICE DO VÝZKUMU A VÝVOJE
Celkové výdaje na výzkum a vývoj, srovnání ČR, Prahy, Ol. kraje a měst Šumperk a Jeseník (JES)

- vyjádřeno v procentech, kdy 100 % je průměrná hodnota ČR (data za rok 2021)
- v Jeseníku se investují pouhá 3 % z českého průměru

Zdroj: Český statistický úřad, rok 2022.

LIDÉ PRACUJÍCÍ VE VÝZKUMU A VÝVOJI
Počet lidí pracujících ve výzkumu a vývoji, srovnání ČR, Prahy, Ol. kraje a měst Šumperk a Jeseník (JES)

- vyjádřeno v procentech, kdy 100 % je průměrná hodnota ČR (data za rok 2021)
- v Jeseníku pracuje jenom 5 % lidí z českého průměru ve vývoji a výzkumu

Zdroj: Český statistický úřad, rok 2022.


PODNIKÁNÍ

POČET EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V OKRESE JESENÍK
Vývoj počtu aktivních ekonomických subjektů v okrese Jeseník

- srovnání let 2010, 2015, 2020 a 2022

Zdroj: ČSÚ, r. 2022

TYPY EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V OKRESE JESENÍK
Vývoj počtu typu aktivních ekonomických subjektů v okrese Jeseník

- srovnání let 2010, 2015, 2020 a 2022

Zdroj: ČSÚ, r. 2022


OBNOVITELNÉ ZDROJE

PODMÍNKY PRO FOTOVOLTAIKY NA JESENICKU
Počty slunečných dnů v ČR/na Jesenicku

- v ČR svítí slunce něco mezi 1400 až 1700 hodinami za rok
- podle TZB-info to v Jeseníku jeden rok bylo 1 480 hodin

Zdroj: Franken Solar

Zdroj: Franken Solar

PODMÍNKY PRO VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY NA JESENICKU
Jak větrno je v Jeseníkách/na Jesenicku

Zdroj: Global Wind Atlas


PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ

POČTY EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ NA JESENICKU
Srovnání počtu aktivních IČ a jejich velikosti (počtech zaměstnanců) v letech 2011 a 2021

- světle zeleně počet subjektů (celkem 5 138) v r. '11 a jejich velikost
- tmavě zeleně počet subjektů (celkem 5 153) v r. '21 a jejich velikost

Zdroj: ČSÚ; 15.8.2022

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.