DATA Z JESENICKA

Co o Jesenicku říkají statistiky a data? Jak si vedeme v klíčových parametrech, co signalizují dohledatelná čísla, o kolik jsme lepší než ve zbytku země, kde nás jiní drtí?
Přinášíme data za Česko, za Kraj, za Okres, případně za jednotlivý města.

PRÁCE A PODNIKÁNÍ

POČTY EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ NA JESENICKU
Srovnání počtu aktivních IČ a jejich velikosti (počtech zaměstnanců) v letech 2011 a 2021

- světle zeleně počet subjektů (celkem 5 138) v r. '11 a jejich velikost
- tmavě zeleně počet subjektů (celkem 5 153) v r. '21 a jejich velikost

Zdroj: ČSÚ; 15.8.2022

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZPŮSOB ODVODU ODPADNÍCH VOD Z DOMÁCNOSTÍ NA JESENICKU
Srovnání domácností Jesenicka s ČR v připojenosti na kanalizaci (r. 2021)

- modře situace v ČR (průměr)
- zeleně situace v okrese Jeseník

Zdroj: ČSÚ; 7.8.2022

KULTURA

PENÍZE PRO KULTURU V OKRESE JESENÍK
Srovnání celkových výdajů jednotlivých ORP Ol. kraje na kulturu (r. 2020)

- modře výdaje samotných obcí s rozšířenou působností (ORP)
- červeně výdaje Olomouckého kraje

Zdroj: Olomoucký kraj; 31.7.2022

PENÍZE PRO KULTURU V OKRESE JESENÍK
Srovnání celkových výdajů jednotlivých ORP Ol. kraje na kulturu v přepočtu na obyvatele (r. 2020)

- modře výdaje samotných obcí s rozšířenou působností (ORP) na jednoho obyvatele
- červeně výdaje Olomouckého kraje na jednoho obyvatele

Zdroj: Olomoucký kraj; 31.7.2022

PENÍZE PRO KULTURU V OKRESE JESENÍK
Celkové finanční obnosy do měst v Programu podpory kultury Olomouckého kraje (r. 2019 a 2020)

Zdroj: Olomoucký kraj; 31.7.2022


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INTENZITA SUCHA
Stav půdní vlhkosti v půdním profilu 0-100 cm

- žlutě označeny oblasti počínajícího sucha
- oranžově označeny oblasti mírného sucha

Zdroj: Intersucho; 17.7.2022

ZÁSOBA VODY V PŮDĚ
Obsah vody v půdě v půdním profilu 0-100 cm

Zdroj: Intersucho; 17.7.2022

RELATIVNÍ KONDICE POLNÍCH PLODIN A TRAVNÍCH POROSTŮ
Satelitní signál vegetačního indexu

Zdroj: Intersucho; 17.7.2022


BYDLENÍ

VLASTNICKÁ STRUKTURA DOMŮ OKRES JESENÍK
Struktura tipu vlastnictví domů v okrese Jeseník

- drtivě nejvyšší procento domů je v osobním vlastnictví fyzických osob 85,6 %
- formou spoluvlastnictví vlastníků je v Jeseníku ovládáno 6,1 % domů
- obce a stát na Jesenicku drží 3,3 % nemovitostí
- družstevní bydlení nehraje významnou roli (0,7 %)

Zdroj: ČSÚ; 17.7.2022

VLASTNICKÁ STRUKTURA DOMŮ JESENÍK VERSUS ČR
Struktura tipu vlastnictví domů 
(srovnání dat ze sčítání lidu 2021 Jeseník a ČR /prům./) 
- okresní čísla za Jeseník jsou velmi podobná s čísly za ČR
- na Jesenicku je právnickými osobami a obcemi/státem vlastněno více domů, než je český průměr
- družstevní bydlení nehraje významnou roli

Zdroj: ČSÚ; 17.7.2022


VZDĚLÁNÍ

VZDĚLANOST OKRESU JESENÍK
Struktura vzdělanosti okresu Jeseník 
(srovnání dat ze sčítání lidu 2011 a 2021)
- při sčítání v roce 2021 se snížil počet lidí oproti sčítání v roce 2011 o 2 849 lidí
- procento lidí s výučním listem zůstává prakticky neměnné
- o 2 procentní body se zvýšil počet lidí s maturitou
- o 2,8 procentních bodů se zvýšil počet lidí s vysokoškolským diplomem

Zdroj: ČSÚ; 11.7.2022

VZDĚLANOST OKRESU JESENÍK VERSUS ČR
Struktura vzdělanosti okresu Jeseník
(srovnání dat ze sčítání lidu 2021 Jeseník a ČR /prům./)
- v Česku je o 2,5 procentních bodů méně lidí s jen základním vzděláním
- v Česku je o 4 procentní body více lidí s maturitou
- v Česku je o 6,9 procentních bodů více lidí s vysokoškolským vzděláním

Zdroj: ČSÚ; 11.7.2022


ŽIVOT

MÍSTO PRO ŽIVOT 2022
Srovnávací výzkum Místo pro život 
(srovnání krajů pro rok 2022)
- okres Jeseník bral body za dostatečné kapacity mateřských i základních škol
- okres Jeseník si vede dobře v počtu sportovních klubů, knihoven i spolků a sdružení
- Olomoucký kraj zdobí vysoká úspěšnost u státní maturity z matematiky a vyšší volební účast

Zdroj: Datank; 4.7.2022

MÍSTO PRO ŽIVOT 2022
Průzkum spokojenosti obyvatel v krajích 
(dle velikosti bydliště)
- okres Jeseník (Olomoucký kraj) velmi nízká spokojenost obyvatel se životem na Jesenicku (v Olomouckém kraji)

Zdroj: Datank; 4.7.2022


BYDLENÍ

SROVNÁNÍ CEN NÁJMŮ
Průměrné ceny nájmů
(Kč za m2; 1 kvartál 2022)
- okres Jeseník - cena za 1 metr čtverečný = 132 Kč (např. Praha 316 Kč)
- okres Jeseník na 1. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: Annonce, Data Deník; 27.6.2022


VZDĚLÁVÁNÍ

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Index spolupráce učitelů s dětmi (žákovský dotazník v období 2020/2021)
- okres Jeseník na 1. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Index vnímání školního prostředí ředitelem ZŠ (pohled ředitelů 2020/2021)
- okres Jeseník na 3. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Překážka ředitelů: rozpočet školy (pohled ředitelů 2020/2021)
- žádný ředitel ZŠ v okrese Jeseník nepovažuje rozpočet školy za limitující; Jeseník na 74. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH
Překážka učitelů: vysoký počet žáků ve třídách (pohled ředitelů 2020/2021)
- žádný učitel ZŠ v okrese Jeseník nepovažuje počet žáků ve třídě za problematický; Jeseník na 77. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: České školství v datech, r. 2022; 15.6.2022

Made in Jesenicko © 2022 positivJE. Všechna práva vyhrazena.