DATA Z JESENICKA
BYDLENÍ

NEOBYDLENÉ DOMY

NEOBYDLENÉ DOMY V OBCÍCH OKRESU JESENÍK
Kolik domů to je v každé obci Jesenicka.

Zdroj: Český statistický úřad; 10.12.2023


NÁJMY

SROVNÁNÍ CEN NÁJMŮ
Průměrné ceny nájmů
(za byt o velikosti 60  m2)
- okres Jeseník - cena za 1 metr čtverečný = 176 Kč (např. Praha 388 Kč)
- okres Jeseník na 4. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: Deník Data a Deloitte Rent Index, 11/2023


VÝSTAVBA

DOKONČENÉ BYTY V OKRESE JESENÍK
Počty postavených bytů v letech 2000-2022.

Zdroj: Český statistický úřad; 10.4.2023

ZAHÁJENÉ BYTY V OKRESE JESENÍK
Počty zahájené výstavby bytů v letech 2000-2022. 

Zdroj: Český statistický úřad; 10.4.2023

VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ PLYNEM A TUHÝMI PALIVY
Srovnání okresu Jeseník s průměrem ČR

Zdroj: ČSÚ 2021 a Data.deník.cz

VÝSTAVBA

DOKONČENÉ BYTY V OKRESE JESENÍK
Počty postavených bytů

Zdroj: ČSÚ; 2.10.2022


VLASTNICTVÍ

VLASTNICKÁ STRUKTURA DOMŮ OKRES JESENÍK
Struktura tipu vlastnictví domů v okrese Jeseník

- drtivě nejvyšší procento domů je v osobním vlastnictví fyzických osob 85,6 %
- formou spoluvlastnictví vlastníků je v Jeseníku ovládáno 6,1 % domů
- obce a stát na Jesenicku drží 3,3 % nemovitostí
- družstevní bydlení nehraje významnou roli (0,7 %)

Zdroj: ČSÚ; 17.7.2022

VLASTNICKÁ STRUKTURA DOMŮ JESENÍK VERSUS ČR
Struktura tipu vlastnictví domů 
(srovnání dat ze sčítání lidu 2021 Jeseník a ČR /prům./) 
- okresní čísla za Jeseník jsou velmi podobná s čísly za ČR
- na Jesenicku je právnickými osobami a obcemi/státem vlastněno více domů, než je český průměr
- družstevní bydlení nehraje významnou roli

Zdroj: ČSÚ; 17.7.2022


NÁJMY

SROVNÁNÍ CEN NÁJMŮ
Průměrné ceny nájmů
(Kč za m2; 1 kvartál 2022)
- okres Jeseník - cena za 1 metr čtverečný = 132 Kč (např. Praha 316 Kč)
- okres Jeseník na 1. místě v rámci celé ČR (77 okresů)

Zdroj: Annonce, Data Deník; 27.6.2022

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.