DATA Z JESENICKA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BILANCE PŮDY

ČLENĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V ČR A NA JESENICKU
Procentuální srovnání ČR versus okres Jeseník, data z r. 2020

- růžová hodnoty ČR (průměr)
- modře hodnoty okres Jeseník

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022

ČLENĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR A NA JESENICKU
Procentuální srovnání ČR versus okres Jeseník, data z r. 2020

- žluté hodnoty ČR (průměr)
- zelené hodnoty okres Jeseník

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022

VÝMĚRA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ A ORNÉ PŮDY NA 1 OBYVATELE
Srovnání ČR versus okres Jeseník, v hektarech na osobu, data k 31.12.2021

- fialové hodnoty ČR (průměr)
- červené hodnoty okres Jeseník

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉ A NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA JESENICKU
Vývoj od roku 1996 do roku 2021
- v hektarech

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022


VODA

ZPŮSOB ODVODU ODPADNÍCH VOD Z DOMÁCNOSTÍ NA JESENICKU
Srovnání domácností Jesenicka s ČR v připojenosti na kanalizaci (r. 2021)

- modře situace v ČR (průměr)
- zeleně situace v okrese Jeseník

Zdroj: ČSÚ; 7.8.2022


SUCHO

INTENZITA SUCHA
Stav půdní vlhkosti v půdním profilu 0-100 cm

- žlutě označeny oblasti počínajícího sucha
- oranžově označeny oblasti mírného sucha

Zdroj: Intersucho; 17.7.2022

ZÁSOBA VODY V PŮDĚ
Obsah vody v půdě v půdním profilu 0-100 cm

Zdroj: Intersucho; 17.7.2022

RELATIVNÍ KONDICE POLNÍCH PLODIN A TRAVNÍCH POROSTŮ
Satelitní signál vegetačního indexu

Zdroj: Intersucho; 17.7.2022

Made in Jesenicko © 2022 positivJE. Všechna práva vyhrazena.