DATA Z JESENICKA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BILANCE PŮDY

ČLENĚNÍ TYPŮ PŮDY, SROVNÁNÍ ČR A OKRESU JESENÍK
Procentuální srovnání ČR versus okres Jeseník, data z r. 2022

- oranžově ČR (průměr)
- žlutě okres Jeseník
- graf zobrazuje pouze 4 vybrané kategorie, rozdíl do 100 % obnáší např. zahrady, chmelnice, vinice, nezemědělskou půdu... 

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024

VÝVOJ ROZLOHY ORNÉ PŮDY NA JESENICKU
Vývoj od roku 1996 do roku 2022
- v hektarech

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024

VÝVOJ ROZLOHY LESNÍCH POZEMKŮ NA JESENICKU
Vývoj od roku 1996 do roku 2022
- v hektarech

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024

VÝVOJ ROZLOHY TRAVNÍCH POROSTŮ NA JESENICKU
Vývoj od roku 1996 do roku 2022
- v hektarech

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024

VÝVOJ ROZLOHY VODNÍCH PLOCH NA JESENICKU
Vývoj od roku 1996 do roku 2022
- v hektarech

Zdroj: Český statistický úřad, 11.2.2024


ODPADY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD V OKRESE JESENÍK A V PRŮMĚRU V ČR (2021)
Srovnání  množství kilogramů na jednoho obyvatele (okres Jeseník versus ČR) v roce 2021

- modré hodnoty okres Jeseník
- červeně hodnoty (průměr) ČR

Zdroj: EKO-KOM, 7.10.2022

VÝVOJ VÝTĚŽNOSTI TŘÍDĚNÉHO ODPADU V OKRESE JESENÍK (2017-2021)
Množství kilogramů vytříděných na jednoho obyvatele v okres Jeseník v letech 2017-21
- černá - celkový součet
- hnědá - kov
- žlutá - plast
- modrá - papír
- zelená - sklo
- červená - nápojový karton

Zdroj: EKO-KOM, 7.10.2022

VÝVOJ PRODUKCE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OKRESE JESENÍK (2017-2021)
Množství kilogramů směsného odpadu na jednoho obyvatele v okres Jeseník v letech 2017-21

Zdroj: EKO-KOM, 7.10.2022


BILANCE PŮDY

ČLENĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V ČR A NA JESENICKU
Procentuální srovnání ČR versus okres Jeseník, data z r. 2020

- růžová hodnoty ČR (průměr)
- modře hodnoty okres Jeseník

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022

ČLENĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR A NA JESENICKU
Procentuální srovnání ČR versus okres Jeseník, data z r. 2020

- žluté hodnoty ČR (průměr)
- zelené hodnoty okres Jeseník

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022

VÝMĚRA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ A ORNÉ PŮDY NA 1 OBYVATELE
Srovnání ČR versus okres Jeseník, v hektarech na osobu, data k 31.12.2021

- fialové hodnoty ČR (průměr)
- červené hodnoty okres Jeseník

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉ A NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA JESENICKU
Vývoj od roku 1996 do roku 2021
- v hektarech

Zdroj: ČSÚ, 18.9.2022


VODA

ZPŮSOB ODVODU ODPADNÍCH VOD Z DOMÁCNOSTÍ NA JESENICKU
Srovnání domácností Jesenicka s ČR v připojenosti na kanalizaci (r. 2021)

- modře situace v ČR (průměr)
- zeleně situace v okrese Jeseník

Zdroj: ČSÚ; 7.8.2022


SUCHO

INTENZITA SUCHA
Stav půdní vlhkosti v půdním profilu 0-100 cm

- žlutě označeny oblasti počínajícího sucha
- oranžově označeny oblasti mírného sucha

Zdroj: Intersucho; 17.7.2022

ZÁSOBA VODY V PŮDĚ
Obsah vody v půdě v půdním profilu 0-100 cm

Zdroj: Intersucho; 17.7.2022

RELATIVNÍ KONDICE POLNÍCH PLODIN A TRAVNÍCH POROSTŮ
Satelitní signál vegetačního indexu

Zdroj: Intersucho; 17.7.2022

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies