VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU

Zažít si úspěch má být dopřáno každému žákovi mateřské, základní, středí i vysoké školy. Má to blahodárné účinky na jeho budoucí život. Se zalíbením sledujeme snažení zdejších vzdělávacích zařízení, jak své "svěřence" vysílají na soutěže, studijní výměnné pobyty, jak jim dávají ochutnat toho dospěláckého světa.

Dost nasvědčuje tomu, že nastupující mladá generace bude ještě více řešit planetu Zemi a její kondici. Děti se živě zajímají o udržitelnost vztahu člověka vůči přírodě a obvykle jsou vnímavější k opatřením souvisejícím s klimatickou změnou. Nepochybně za to může také školství, které má nějakou formu ekologické výchovy pevně v učebních plánech.

Očekávání se naplňují, partnerství Hotelové školy V. Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník s jesenickou kanceláří M.B.A. Finance pokračuje. Čtvrťáci oborů obchodní akademie a hotelnictví absolvovali dvoudílný vzdělávací program, jehož snahou bylo předat studentům zkušenosti firmy ve dvou oblastech.

Historii se tady moc nevěnujeme, přitom stačí jít sotva pár desítek let dozadu a už to vzpomínání může být i úsměvné. A to i když mluvíme o respektované vzdělávací instituci vedoucí Jesenicko už třičtvrtě století k hudbě a umění.

positivJE je lokální platforma zachycující příběhy úspěšných lidí spojených s Jesenickem. Takové mikropositivJE si minulý týden v rámci dvou projektových dnů uspořádali na ZŠ Zlaté Hory. Třídní učitelky Daniela Búranová (9. třída) a Hana Gabriš Syptáková (7. třída) dostaly úplně super nápad – pozvat si zástupce mladší generace Zlatohoráků, která...

Jeseník si nedávno schválil dokument smysluplně plánující městskou mobilitu. Podle něho se dočkají větší bezpečnosti chodci, koloběžkáři a cyklisté. Předpoklad je jasný, až se začnou na cestách objevovat cyklopruhy a piktogramy, dopravní značky, stojany a přístřešky na kola, zvýší se počet lidí pohybujících se po městě nemotorově. A propíše se to i...

Jsme ve spojení s ředitelkami a řediteli základních a středních škol a víme, že každý den, dokonce včetně letních prázdnin, pracují na tom, aby dobře plnili své poslání – vzdělávání Jesenicka. Ve sborovnách se to řeší, v kabinetech debatují, žáků a studentů se ptají, rodiče do toho zatahují… a my dáváme vědět, že chceme taky přispět.

Hodně o posilování patriotismu to bylo, ale žáci vápennské Montessori třídy si na projektu vyzkoušeli i mnoho profesí a řemesel. Jinak by nedokázali za tři roky společnými silami obnovit zaniklou osadu. Vyčistili okolí, zprovoznili pramen, postavili zvoničku, kříž a nakonec vybudovali útulnu pro turisty. V Rychlebských horách tak vznikl další...

Podruhé v týdnu přinášíme článek o tom, jak místní škola spolupracuje se zahraničím. Zítra vyráží pět studentů eMka do Izraele - města Hod HaSharon, kde budou čerpat zkušenosti a inspiraci v budování světové školní robotiky. Izrael je po Americe snad druhou nejinovativnější zemí světa, zažít to, znamená zvýšit šanci na svůj vlastní úspěch.

Čím více úspěchů si zažije dítě během školních let, tím více se jich bude dožadovat v dospělosti. Aneb, nechme žáky a studenty co nejvíc vyhrávat, oni si pak vyhrají zbytek života. Kostrbatým pokusem o citát chceme říct, že se má každé školou povinné dítě párkrát dostat na pomyslné stupně vítězů. Bude to o to snazší, o co víc je budeme...

Zostra začal školní rok pro dva kovářské učně Václava Kelemena a Leoše Holuba z Horních Heřmanic. Kluci se už 2. září zúčastnili vyhlášené soutěže Mladý těšanský kovář, za jejíž organizací stojí barokní kovárna v Těšanech. Tato přehlídka nastupující kovářské generace dává každý rok veřejnosti nahlédnout do tajů těžkého, ale krásného řemesla. Své...

Na prahu nového školního roku je ideální doba posvítit si na to, jak z členství Česka v Evropské unii profituje vzdělávání na Jesenicku. Je extrémně důležité, aby do školství tekla eura proudem a aby byla využívána smysluplně. Úroveň vzdělanosti má dost přímou souvislost s tím, jak se nám tu bude žít.

Jestli něco v českém školství neumíme, pak je to individuální rozvoj talentů každého jednoho žáka, přitom pro jejich budoucí úspěch na trhu práce bude důležitější, aby se svými dovednostmi uměli pracovat, než aby si pamatovali kdejaký letopočet nebo vyjmenovali pět děl světového spisovatele.

Vrcholná ukázka toho, jak dětem prodat řemesla, do kterých se po deváté třídě základní školy moc nehrnou. Střední škola gastronomie, farmářství a služeb pozvala školáky ke společnému projektu stavby velkého včelína, aby na tom demonstrovala některé svoje studijní obory. Skvělá práce od všech tří základních škol (Česká Ves, Javorník, Vidnava), že se...

Krása zdejší přírody posloužila jako kulisa pro vzdělávání studentů Střední školy Strážnice, kde se připravují budoucí grafičtí a oděvní designéři a designérky. V rámci studia přijeli na Jesenicko kreslit a malovat zajímavé výhledy i čarovná zákoutí.

Základní škola v Bělé pod Pradědem si na konci června byla převzít certifikát Zelená Ekoškola. Velká akce se odehrála na Staroměstské radnici v Praze v prostorách Brožíkova sálu, kde se na předávání prestižního titulu podílela řada významných zástupců z řad Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství. To vše podtrhlo důležitost...

Míra blahobytu vyspělého světa včetně Česka i s Jesenickem je taková, že to vede k velikému plýtvání potravinami. Podle portálu Zachraň jídlo to může být až třetina jídla, které skončí v popelnicích. Je možné, že s aktuální krizí vysokých cen potravin, si podstatně lépe hlídáme spotřebu, tématem to ale zůstává.

Krásná ukázka toho, jak děti připravovat na dospělácký svět. Žáci z 8. třídy ZŠ Česká Ves vytvořili originální merch k výstavě Adély Součkové. V rámci edukačního programu si vyzkoušeli návrh reklamního produktu, jeho následné zhotovení, nacenění a propagaci.

Minulý týden si v Jeseníku dali už popáté dostaveníčko budoucí vědátoři z celé České republiky. Stalo se tak v rámci projektu T-Expedice podporujícího nadané děti. Vlastivědné muzeum Jesenicka a Středisko volného času Duha ve spolupráci s dalšími partnery připravili pro žáky a studenty zapálené do přírodních věd a technických oborů velmi pestrý...

"Moje máti byla před odsunem ve sběrném táboře pro Němce v Muně Mikulovice. Nakonec mohla odejít s tátou a zůstat v Supíkovicích, ale všichni, celá ta rodina odjeli vlakem do Německa.", řekla supíkovická Helena Bračíková žákům tamní základní školy, když s ní v rámci cyklu 'Příběhy našich sousedů' natáčeli rozhovor.

Demokracie není automatická věc, o její hodnoty se musí pečovat. Ono ani Jesenicko není imunní vůči občasným voláním po minulých pořádcích. Považujeme proto za důležité speciálně mladé generaci připomínat tu dobu nesvobody - nedemokracie. Pro ně totiž nejsou 2. světová válka a komunistická totalita hmatatelnými hrůzami našich novodobých dějin.

Dejte si do vyhledávače klíčová slova typu 'budoucnost trhu práce' nebo 'kompetence budoucnosti'. Dovíte se, že dynamika a rychlost změn bude nebývalá a vlastně úplně vždycky u toho v nějaké míře budou technologie. Tuze záleží na tom, jak na potřebnou flexibilitu a ochotu učit se novým věcem připravíme naše děti.

Made in Jesenicko © 2023 positivJE. Všechna práva vyhrazena.