VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU

Skoro čtyři desítky žáků a studentů se minulý týden proměnili na vědce, aby pohnuli s výzkumem na Jesenicku. Stalo se tak v rámci šestého ročníku zábavně-vzdělávací akce, za jejíž organizací stojí Vlastivědné muzeum Jesenicku. Tomu s hladkým průběhem pomáhalo Středisko volného času DUHA Jeseník. Nejde o nic menšího než sraz do přírodních věd...

Jesenická Střední průmyslová škola má důvod k oslavám – právě jí odmaturovali první studenti oboru informační technologie. To je významný moment nejen pro školu, ale potenciálně pro celé Jesenicko. Škola hodlá každoročně produkovat desítky IT odborníků a je jen otázkou času, kdy to v regionu začne generovat nové technologické podnikatele.

Definitivně se o naši budoucnost nebojíme. Mladí jsou v pohodě, když jim staří dají důvěru a prostor se vyklubat. Takhle nějak jsme navnímali dva maturanty jesenické hotelovky, jejichž výkony jsme měli možnost minulý týden sledovat.

Téma rovnováhy mezi online a offline životem je všudypřítomné, a ještě na významu poroste. Jak se do většiny profesí derou technologie, bude stále důležitější umět od nich po práci utíkat. Mimo obrazovky a displeje, mimo internet a signál. Třeba do přírody, třeba do zahrady.

Už jsme na positivJE mluvili s pěknou řádkou mladých absolventů zdejších dvou gastronomických škol. Jejich dnešní úspěchy mají často společnou jednu věc – jako studenti se účastnili všelijakých odborných soutěží. Zkušenosti z nich pak zúročují v profesním životě, a to dokonce i tehdy, když nezůstanou věrni svému oboru. Proto tak rádi píšeme o...

Průmyslové školy to zejména s praktickou přípravou studentů nemají snadné. Firmy, ve kterých se absolventi ucházejí o práci, jsou většinou oproti škole technologicky odskočeny, a tak mohou být rozjezdy mladých lidí v robotizovaných a digitalizovaných firmách složitější.

Od ředitele po školníka je už zřejmě každému jasné, že klasickému vzdělávání je odzvoněno. Pracovní trh, na který školy žáky připravují, se mění. Každé zodpovědné vedení školy s pedagogy řeší, jak se k tomu postavit.

Svět se mění před očima a ubývá míst a situací, kde si člověk připadá jako v dobře známém prostředí. Jestli ho někdy zahřeje u srdce, že je všechno na svém místě, musí se tak stát při pohledu na práci uměleckého kováře. Poctivé řemeslo, kde se nepotkáte s žádnými moderními technologiemi a kde o výsledku rozhoduje um a šikovné kovářovy ruce....

Docela často jsme z různých míst dotazováni, jak si Jesenicko vede v přeshraniční spolupráci s Polskem. Upřímně, moc toho z rukávu nesypeme. Rozhodně jsou tu partnerství v cestovním ruchu, občas se objeví projekty meziobecní spolupráce, ale v byznysové rovině směrem na Polsko velký pohyb nevidíme.

Obchod, hřiště, kostel, hospoda, dobrovolní hasiči a škola, to je "svatá šestka" tvořící základní vybavení, které potřebuje obec mít, aby plnohodnotně žila. S vylidňováním venkova a změnou chování lidí, se vlastně každý z nich musí o přízeň aktivně ucházet.

Z průzkumů vychází, že čeští studenti mají docela zájem podnikat. V praxi ale vidíme, že ve školách není podnikavosti věnována dostatečná pozornost. Ve chvíli, kdy absolventi nastartují kariéry v roli zaměstnanců, už se do podnikání logicky tolik nehrnou. To je škoda. I proto s Inovačním centrem Olomouckého kraje (ICOK) městu Jeseník tolik...

To se zase jednou povedlo, trefit způsob, jak dětem podat důležité téma. Na školkové děti nemůžete nastoupit s klimatickou změnou, chcete-li je přitáhnout k zájmu o životní prostředí. V mateřské škole ve Velké Kraši se každoročně zapojují do sběru odpadků na Den Země, letos se to rozhodli povýšit. Vymysleli si, že na vystoupení dětí u příležitosti...

Jako super, že si dneska dokážete všechno 'vygooglit', jenže zkuste být v takové době učitel základní školy a mít aprobaci například na dějepis. Osvědčenou cestou je vtáhnout žáky do děje(pisu) fyzicky, nechat je si na historii opravdově sáhnout.

Na podzim roku 2023 skupina mladých jesenických studentů z neformální skupiny EraYouth, skládající se z Romana Timothy Velce, Petra Velce, Jana Macečka, Anny Koriťákové a Kryštofa Horníka, přišla s myšlenkou, která by mohla pomoci ke změně vnímání přírody u mladé generace na lokální úrovni. Iniciativa "Společně pro stromy" byla zrozena s cílem...

Evropská unie nejsou jenom dotace, Evropská unie jsou i další příležitosti. Třeba studijní, prostřednictvím velkorysého programu Erasmus+, který umožňuje žákům a studentům mezinárodní výjezdy. Ne nadarmo je pak mladší generace výrazně proevropská, když si díky EU užívá dostupného cestování po kontinentu.

Podle dat Agentury pro sociální začleňování a výzkumníků z PAQ Research jesenické střední školství vybočuje při srovnání s českým průměrem ve dvou ne nepodstatných parametrech. Rovných 6 % deváťáků u nás nastupuje na učební obory neukončené ani vyučením (v ČR je to pouhých 0,8 %). A skoro 12 % našich středoškoláků mění během studia školu, obor,...

Nejvíc pro dobrou reputaci školy dělají studijní výsledky a úspěchy absolventů. Všímáme si toho v redakci positivJE, když posloucháme příběhy maturantů Gymnázia Jeseník. Jenomže dlouhodobé budování značky školy je skládačka dalších marketingových aktivit a není to otázka ani týdnů či měsíců, ale spíše let.

Na první dobrou možná drobná aktualita, při hlubším pohledu velmi chytrý projektít studentů kvinty Gymnázia Jeseník. Proč? Z výsledků srovnání PISA (Program pro mezinárodní hodnocení žáků) totiž vyplývá, že čeští žáci a studenti vykazují jednu z nejnižších měr sounáležitosti se svojí školou. V tomto ohledu jsme tradičně na chvostu zemí OECD.

Co se děje ve zdejších školách, považujeme vlastně za to nejdůležitější. To ve školách se chystají příští generace, v jejichž rukou se jednou budoucnost Jesenicka ocitne.

Zhusta na positivJE píšeme o bývalých studentech Gymnázia Jeseník, kterak dosahují zajímavých výsledků v rozličných oborech a sférách. Dlužno dodat, že tyto jejich úspěchy často staví na dobrých znalostních základech, jimiž je vybavilo právě zdejší gymnázium. V případě studentů Univerzity Palackého Jakuba Jurky a Matěje Dostála je tato praxe...

Sami si na Radě studentů Jesenicka dali ten úkol – rozjet systém slev v místních podnicích a obchodech pro studenty. Sami si to odpracovali a už to běží. Možná se to celé rodilo pomaleji, než si na začátku mysleli, ale po cestě se rozhodně naučili nové věci. Dělat rešerše a průzkum trhu, spolupracovat v týmu, vyjednávat s potenciálními...

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.