VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU

V mezinárodních průzkumech čeští žáci a studenti vyjadřují jednu z nejmenších radostí z chození do školy. Obliba školy na základce činí 68 % (mezinárodní průměr 86 %), obliba školy na střední činí dokonce jen něco k 55 % (uvádí analýza Nadačního fondu Eduzměna). I proto se školám může vyplatit sestavení žákovských/studentských parlamentů, aby si...

Potřebujeme tu dobré školství, aby pomáhalo s přípravou budoucích zaměstnanců i zaměstnavatelů, potřebujeme školství reagující na stále se zrychlující změny na pracovním trhu. Dobrá zpráva pro Jesenicko přišla od České školní inspekce, která uvolnila unikátní data o kvalitě základního školství. Výsledky studie šly na úroveň okresu, Jeseník z toho...

Věříme, že kdyby si rodiče a učitelé dali jediný společný cíl - dovést děti na startovní práh jejich profesních drah s vizí 'dělej, co tě baví', možná bychom u některých profesí neřešili jejich obrovský nedostatek. Hodně se to týká řemesel, která mají děcka většinou navnímána jako neatraktivní, blbě placená, špinavá a těžká. Praxe ale ukazuje, že...

Ve vší té snaze o pořízení si toho nejlepšího vzdělání, bychom neměli zapomínat na fakt, že na některé profese zkrátka konkrétní studijní směr neexistuje. A nových oborů bude jedině přibývat.

Tím, že jesenické gymnázium otevřelo studijní směr 'sportovní příprava', zajistilo středoškolskou návaznost pro sportovní třídy ZŠ Jeseník a zároveň přineslo možnost deváťákům hledajícím kombinaci kvalitního vzdělávání a velké porce sportu.

Když jsme viděli robotický R.U.R. tým Gymnázia Jeseník na pódiu republikového finále FIRST LEGO LEAGUE, jako bychom se přenesli do Silicon Valley na demo day, na němž startupy ucházející se o investici představují svůj podnikatelský záměr.

Je velké mistrovství, připravit během tří let odborníky pro strojařské obory. Však to taky na praxích mají na starost mistři odborného výcviku. Pro ty je vítanou pomocí, když mohou své svěřence vysílat na středoškolské soutěže. V tu chvíli máte o motivaci učňů postaráno, a k tomu získáváte srovnání s vrstevníky z jiných škol.

Všimli jsme si, že velmi často o Jesenicku dobře mluví ti, co si aspoň chvíli zkusili žít mimo rodný region, a to jednoduše proto, že až mají s čím srovnávat, uvědomují si některá nesporná pozitiva života v blízkosti hor a přírody.

Studenti jesenického gymplu bojovali v moravském kole prestižní robotické soutěže First Lego League, ve které to před léty dotáhli až do světového finále v USA. Asi podle očekávání, nikoli však automaticky, uspěli - získali stříbro a postoupili do republikového finále.

Hlavní snahou uznávané metody sestavené profesorem Hejným je, aby se děti učily matematiku rády. Učí podle ní stále více základních škol, třeba i škola v České Vsi, která si nedávno v národních srovnávacích SCIO testech mezi deváťáky ověřila, že její děcka patří k nadprůměru.

Těžké téma při pondělku pro vás máme. Zaměřili jsme pozornost na kvalitu vzdělávání na Jesenicku. Použili jsme informace výzkumníků z PAQ Research a jejich Mapavzdelavani.cz. Ti si posvítili na nerovnosti ve vzdělávání v Česku, šli na to přes tři klíčové parametry - absence, propadání a nedokončení ZŠ. Míra neúspěšnosti dětí na školách totiž...

Když se Pavlu Rušarovi povedlo v roce 2019 do Jeseníku poprvé přivést letní vzdělávací program pro děti, proniklo do českého výběru sotva pár zdejších školáků. To letos se mezi 44 účastníků počítá s polovinou míst pro nadané děti z Jesenicka.

Doba větrníku za 15 korun je pryč. Cukrařina si díky náročnosti zákazníků nevystačí s věnečky a indiánky, ba co víc, už si nevystačí ani s tiramisu ;-) Receptury dnešních dezertů a zákusků vyžadují prvotřídní suroviny a po cukrářích se chtějí velmi šikovné ruce a pořádná porce kreativy. Zejména pokud jde o výrobu dortů.

Jsme zvyklí, že s moderním vzděláváním se ponejvíc pojí klíčové předměty, jako cizí jazyky, matematika, informační technologie, odborné předměty apod., do toho školy nejvíce investují, to je nejvíc vidět. Řekněte nám, která škola (vyjma těch sportovních) nějak cíleně řeší koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy?

Nejen v panelu Moderní vzdělávání (na positivJE FESTIVALU 2021) zaznívalo, že školy musí reagovat na změny ve světě. Je extrémně důležité, aby vzdělávací instituce na Jesenicku chápaly, jaké dovednosti mají své žáky a studenty učit a není to jenom o obsahu vyučovacích hodin.

Když jsme zvali ředitele a pedagogy zdejších škol na panel 'Moderní vzdělávání', do kterého na positivJE FESTIVAL 2021 přijeli super experti, nemohli jsme si u některých z nich nevšimnout jisté rezervovanosti ke klíčovým slovům panelu - inovativní a alternativní prvky vzdělávání. Sami panelisté přišli s lepším názvoslovím :-) Tomáš Jízdný...

Svým způsobem je dobře, že všechny úrovně českého vzdělávání od školek a základek až po školy střední musí učit podle tzv. 'rámcového vzdělávacího programu'. Ten staví pomyslné mantinely a hlídá tak nepodkročitelnou kvalitu školství v ČR. Naštěstí to ponechává prostor školám uvědomujícím si, že právě nadstavba nad společný program je tím...

Tohle rádi vidíme! Protože všechno nasvědčuje tomu, že s různými roboty, automaty a technologiemi vůbec, se dnešní děti budou ve svých profesích potkávat prakticky všude, oceňujeme přínos tradičního workshopu 'Hrajeme si s roboty', který pro děcka ze ZŠ Jeseník uspořádalo Gymnázium Jeseník.

Ideální ukázka toho, jak může vypadat výchovná nadstavba školy. Jesenická základní škola se opět zapojila do sbírky Český den proti rakovině. Tradiční veřejná sbírka se v ČR konala již po 25. a letos se vybralo přes 16 milionů korun.

Interaktivní tabule místo meotaru, jazyková učebna místo tlustých slovníků, počítačová třída místo tabule s křídou... Do mnoha předmětů už inovativní věci pronikly, trochu stranou zůstává tělocvik. Není to klíčový předmět, ale na druhou stranu není žádný důvod se nesnažit jej v očích dětí trochu zatraktivnit.

Je jasné, že prosazení regionálních potravin na naše talíře je věcí poptávky, a kdo jiný by měl mít větší zájem z nich vařit než kuchaři ve zdejších restauracích nebo podnikových a školních jídelnách. Obecně je trend pozitivní, spotřeba produktů nakupovaných přímo od malých prvovýrobců roste. Zákazníkům přestává být lhostejný původ surovin,...

Glucholazy 5 minut a 13 tisíc obyvatel, Prudnik 25 minut a 21 tisíc obyvatel, Nysa 30 minut a 43 tisíc obyvatel, to je jen stručné vyčíslení toho, jak velký je trh na druhé straně hranice v okruhu nějakých 30 kilometrů od "čáry", a to se bavíme pouze o třech městech.

Kvalita vzdělávacího systému má významný dopad na to, jak se Jesenicku bude dařit. Vzdělaná společnost je ta, která provede místní firmy potřebnou transformací na průmysl 4.0 a přispěje ke vzniknu nových podnikatelů. Víte, že naše školy všech stupňů (od mateřinek, přes základky až po střední) nemusí pouze čekat, jak kvalitu školství zvedne...

Made in Jesenicko © 2022 positivJE. Všechna práva vyhrazena.