DATA Z JESENICKA
ZAMĚSTNANOST

ZAMĚSTNÁNÍ

ZAMĚSTNANCI PODLE SEKTORŮ, VE KTERÝCH PRACUJÍ
Procentuální zastoupení zaměstnanců v jednotlivých sektorech ekonomiky

- srovnání ČR a okresu Jeseník 

Zdroj: ČSÚ; SLDB 2021

ZAMĚSTNANCI PODLE PROFESNÍHO ZAŘAZENÍ, VE KTERÉM PRACUJÍ
Procentuální zastoupení zaměstnanců v jednotlivých profesích

- srovnání ČR a okresu Jeseník

Zdroj: ČSÚ; SLDB 2021


PRÁCE A PODNIKÁNÍ

POČTY EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ NA JESENICKU
Srovnání počtu aktivních IČ a jejich velikosti (počtech zaměstnanců) v letech 2011 a 2021

- světle zeleně počet subjektů (celkem 5 138) v r. '11 a jejich velikost
- tmavě zeleně počet subjektů (celkem 5 153) v r. '21 a jejich velikost

Zdroj: ČSÚ; 15.8.2022

Made in Jesenicko © 2023 positivJE. Všechna práva vyhrazena.