DATA Z JESENICKA
ZAMĚSTNANOST

ZAMĚSTNANOST ŽEN

PODÍL PRACUJÍCÍCH ŽEN V POPULACI PODLE VĚKU
Procentuální zastoupení zaměstnaných žen v jednotlivých věkových kategoriích

- srovnání ČR a průměru EU

Zdroj: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu

ROZDÍL ODPRACOVANÝCH HODIN ŽEN V POPULACI PODLE VĚKU
O kolik hodin méně/více za rok odpracuje česká žena oproti průměru EU

- srovnání ČR a průměru EU

Zdroj: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu


ZAMĚSTNÁNÍ


- primární sektor

Zdroj: ČSÚ; SLDB 2021

Zdroj: ČSÚ; SLDB 2021

Zdroj: ČSÚ; SLDB 2021


VÝDĚLKY

VÝDĚLKY V JEDNOTLIVÝCH OBORECH PRŮMYSLU
Srovnání průměrných výdělků v různých oborech průmyslu, Jeseník versus Praha versus ČR

- pozn. data za Olomoucký kraj pro účely výpočtu okresu Jeseník snížena o 10 %

Zdroj: Český statistický úřad, 11.6.2023

VÝDĚLKY V JEDNOTLIVÝCH OBORECH PRŮMYSLU
Srovnání průměrných výdělků v různých oborech průmyslu, 
Jeseník versus Praha versus ČR
- pozn. data za Olomoucký kraj pro účely výpočtu okresu Jeseník snížena o 10 %

Zdroj: Český statistický úřad, 11.6.2023


ZAMĚSTNÁNÍ

ZAMĚSTNANCI PODLE SEKTORŮ, VE KTERÝCH PRACUJÍ
Procentuální zastoupení zaměstnanců v jednotlivých sektorech ekonomiky

- srovnání ČR a okresu Jeseník 

Zdroj: ČSÚ; SLDB 2021

ZAMĚSTNANCI PODLE PROFESNÍHO ZAŘAZENÍ, VE KTERÉM PRACUJÍ
Procentuální zastoupení zaměstnanců v jednotlivých profesích

- srovnání ČR a okresu Jeseník

Zdroj: ČSÚ; SLDB 2021


PRÁCE A PODNIKÁNÍ

POČTY EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ NA JESENICKU
Srovnání počtu aktivních IČ a jejich velikosti (počtech zaměstnanců) v letech 2011 a 2021

- světle zeleně počet subjektů (celkem 5 138) v r. '11 a jejich velikost
- tmavě zeleně počet subjektů (celkem 5 153) v r. '21 a jejich velikost

Zdroj: ČSÚ; 15.8.2022

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.