OBCE A MĚSTA JESENICKA

Každoročně touhle dobou experti z EKO-KOMu zveřejňují výsledky krajského kola soutěže o Křišťálovou popelnici, v níž jde o třídění odpadu (vytříděná kila odpadu na obyvatele). Pravidelně na stupně vítězů pronikají obce a města Jesenicka. V podstatě je pouze otázkou, kolik z nich se umístí na bedně. Je to zásluha obyvatel, kteří vynášení plastů,...

Ačkoli jde modernizace veřejné správy hlavně za státem, který například v digitalizaci trestuhodně zaspal, mají místní samosprávy i tak prostor se uvnitř vylepšovat a zvyšovat komfort pro ty, pro které tu jsou - pro občany. Víme, dobrý úředník je víc než elektronický formulář, ale stejně chcete minimalizovat fyzické chození po úřadech. Tím spíš,...

Dobrý hospodář neprojí všechen výnos, dobrý hospodář peníze utratí za další svůj rozvoj. Od nepaměti funkční poučka pasuje na jakékoli lidské snažení. Sedí i na turistický byznys, velkého hybatele lidí po jesenickém regionu, kde významným subjektem je Zlatokopecký skanzen.

OKRES JESENÍK

Kruciální motivací pohánějící positivJE je touha dělat něco proti vylidňování a stárnutí okresu Jeseník, protože je to zásadní pro budoucnost regionu. Každý rok koukáme pod ruce analytikům Českého statistického úřadu a čekáme, až zveřejní ono magické číslo - počet obyvatel. V novodobé éře nás nejvíc bylo v roce 1980 (43 356), od té doby se číslo...

Spolehlivě impuls pro třaskavou diskusi, kdykoli nahodíte téma tunelu pod Červenohorským sedlem. Společnost je ukázkově rozťata na půl mezi zastánce a odpůrce, skoro nikomu to není jedno. Zajímavé polínko do ohně přihazuje Olomoucký kraj, který si objednal územní studii prodloužení železnice z Koutů nad Desnou do Jeseníku (přes Bělou a Jeseník do...

Díky předchozím osmi dílům seriálu 'Jesenicko v Evropě' už víte, jak velký objem peněz sem Evropská unie doručila, aby se okres stal lepším místem pro život. Řešili jsme tady dotace do cestovního ruchu, dopravní infrastruktury, regionálního rozvoje, podpory podnikatelů, životního prostředí a vzdělávání. V součtu rozhodně stovky miliard.

Jsou tu docela jasné trendy, kam to směřuje s automobilovou dopravou. Zdá se, že v horizontu několika (desítek?) let přesedneme do aut elektrických, vodíkových anebo jinak poháněných. Rozmach automobilismu vedle hledání alternativních pohonů přivedl mnohá města do situace, kdy sahají k nějaké formě regulace (např. vjezdu do centra) anebo se snaží o...

BYZNYS NA JESENICKU

Posledních pár let je pro podnikatele ze známých důvodů složitějších. K všeobecným potížím s nedostatkem zaměstnanců se přidaly covidové lockdowny, vysoké ceny energií, nepříjemná inflace a na to navázaný pokles poptávky. Podnikatelé byli zasaženi různou intenzitou, těžko hledat někoho, kdo zůstal nepoškozen.

O pivu se aktuálně mluví hlavně kvůli DPH, my bychom ale povídání s dovolením vrátili k pivu jako národnímu nápoji, který v ležákovém provedení umíme možná nejlíp na světě. Anebo jsme aspoň v TOP3, že jo?

Těžba a zpracování kamene tady má obrovskou tradici. V Rychlebských horách se už roky těží čistý vápenec, který pak nachází uplatnění v možná až překvapivých odvětvích. Jistě tipujete, a tipujete správně, stavebnictví nebo výrobu papíru či plastů. Ale vápenec zpracovaný ve výrobním závodě na Pomezí, jež se pyšní titulem Stavba roku 2000, nachází...

VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU

Čím více úspěchů si zažije dítě během školních let, tím více se jich bude dožadovat v dospělosti. Aneb, nechme žáky a studenty co nejvíc vyhrávat, oni si pak vyhrají zbytek života. Kostrbatým pokusem o citát chceme říct, že se má každé školou povinné dítě párkrát dostat na pomyslné stupně vítězů. Bude to o to snazší, o co víc je budeme...

Zostra začal školní rok pro dva kovářské učně Václava Kelemena a Leoše Holuba z Horních Heřmanic. Kluci se už 2. září zúčastnili vyhlášené soutěže Mladý těšanský kovář, za jejíž organizací stojí barokní kovárna v Těšanech. Tato přehlídka nastupující kovářské generace dává každý rok veřejnosti nahlédnout do tajů těžkého, ale krásného řemesla. Své...

SPORT NA JESENICKU

Dalo se čekat, že velká lezecká stěna ve sportovní hale v kombinaci s podporou lezení na jesenickém sportovním gymplu, dříve či později pomohou Jesenicku na české lezecké výsluní, a to ne že by do té doby oddíl Horolezci Jeseník dělal málo. Jen ty dva výše zmíněné faktory akcelerovaly dosažení úspěchů.

KULTURA NA JESENICKU

Píší nám šumperští O5 a Radeček, že nazpívali hymnu pro všechny fanoušky hor. Jak se pěje o horách, ke všemu v podání tak trochu místní kapely, musíme si to poslechnout. A je pravda, že v rádiovém éteru se tóny hitu také linou.

Ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka Pavel Rušar moc dobře ví, že jednou z úloh jeho instituce je bádání. Jako progresivní muzejník se ale nechce při zaznamenávání minulosti spolehnout pouze na obligátní obrázkový a textový materiál. Nemuselo by to totiž budoucím generacím stačit.

V létě je více času na výlety i na čtení knih. Spojení obojího, navíc v lokálním hávu, přináší nová publikace historika Pavla Macháčka. Pražský rodák, který už ale 40 let kope za Jesenicko, naťuknul téma epického pohoří svým příspěvkem v literárním počinu Lukáše Abta Čti Rychleby. Tentokrát na knižní trh posílá sólo věc nazvanou Fenomén Rychlebské...

ZDRAVOTNICTVÍ NA JESENICKU

Jeseník se dočká dalšího zlepšení nabídky zdravotní péče. V budově bývalé kotelny na Seifertově ulici vznikne moderní zdravotnické zařízení, kde pacienti z celého okresu najdou ordinaci neurologa. Jde o jednu ze základních lékařských specializací, jíž se sem zdravotním pojišťovnám dlouhodobě nedařilo přitáhnout.

Sekcí 'Data' přinášíme lídrům Jesenicka tvrdý podklad pro jejich strategické rozhodování. Oblast zdravotnictví je jedna z těch nejhůře ovlivnitelných. Bez dobré státní politiky tady s dostupností a kvalitou zdravotní péče uděláme pramálo. Je to věcí Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. I tak považujeme za potřebné se na dostupná...

Nebude se vám to líbit, ale je to podpořenou zprávou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) - české zdravotnictví si vzdor omezeným finančním prostředkům vede velmi úspěšně v boji s rakovinou, ještě lepší výsledky kazí nezodpovědný přístup pacientů. Rádi bychom použili slovo 'klientů', ale česká mentalita má blíž k roli pasivního...

Made in Jesenicko © 2023 positivJE. Všechna práva vyhrazena.