Studentské praxe v CS-CONTU jako ostrá příprava na trh práce

18.06.2024

Na Jesenicku najdeme inspirativní firmy, které příkladně ukazují, jak má vypadat spolupráce se středními školami. Zlatohorský CS-CONT se snaží co nejefektivněji zapojovat studenty do reálného pracovního procesu, když je dostane na starosti.

Povinná školní praxe je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Nezřídka je z toho menší zašívárna pro studenta anebo "levná pracovní síla" pro firmu. Nic z toho se neděje u největších kontejnerářů v okrese, tam praxi chápou jako přípravu budoucích kolegyň a kolegů.

Letos se u nich vystřídali čtyři studenti ze Střední průmyslové školy Jeseník. Poté, co praktikanti nafasovali odborné garanty, jim byly přiděleny projektové úkoly. A jak se jim v jejich plnění a následné prezentaci dařilo? Předvedli se ve výborném světle. Překvapili svými komunikačními dovednostmi i schopností pohotově reagovat při obhajobě před porotou.

Paris Cikuras, prvák oboru stavebnictví, zpracovával dokumentaci stavby skladu nebezpečných odpadů. Michal Vávra, student 1. ročníku oboru strojírenství, navrhl stojany a regály do výroby. Vojtěch Zapletal, prvák oboru IT, vytvořil 3D modely v programu SolidEdge a třeťák IT Miroslav Přikryl upravoval a exportoval 2D výkresy konstrukčních dílů.

Tento příklad ukazuje, jak firmy mohou přispívat k rozvoji mladých talentů a investovat tak do jejich i svojí budoucnosti.

Kamil Kavka
Foto (zdroj): CS-CONT

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.