#jesenikjezaodmenu


POZITIVNÍ ZPRÁVY Z JESENICKA


Pro více zpráv z Jesenicka navštivte sekce LIDÉ, BYZNYS, OBCE, OKRES.


VÍCE Z WEBU positivJE


Pracujeme pro INOVAČNÍ CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE


POZITIVNÍ ZPRÁVY Z JESENICKA
positivJE považuje Jesenicko za skvělé místo pro život. V prvé řadě je to krásná příroda a téměř dokonalé životní prostředí. Ovšem místo dělají lidé a u nás je těch chytrých a pracovitých mnoho. Působí zde desítky úspěšných společností a podnikatelů, jež se svými výrobky či službami výrazně překračují hranice regionu, často i republiky. Máme zde však i lokální živnostníky a malé firmy denně tvrdě makající na svých byznysech a projektech. Je tu skupina budovatelů komunit a organizátorů rozličných společenských, kulturních i sportovních akcí. Působí zde subjekty zabývající se vzděláváním a rozvojem našich dětí, nepochybně najdeme i místní politiky, kteří se příkladně snaží našemu kraji prospívat. Těm všem patří uznání a poděkování za to, že je Jesenicko takové, jaké je.


Kamil Kavka, zakladatel


PARTNEŘI positivJE 

PODPOROVATELÉ positivJE

O NÁS
Platforma positivJE pomáhá prezentovat Jesenicko jako skvělé místo pro život. Všechny aktivity positivJE chtějí přispět ke zmírnění odlivů mladých lidí mimo okres Jeseník a zároveň ke zvýšení přísunu nových lidí z vnitrozemí do našeho regionu. 
Vedle pozitivních zpráv na webu a sociálních sítích positivJE jde o pořádání workshopů, seminářů a přednášek, realizaci stáží a propojování zajímavých osobností Jesenicka se širokou veřejností.
Pro Vzdělávání Jesenicka děláme kariérové poradenství na základních školách, pro Inovační centrum Olomouckého kraje řešíme podporu podnikavosti středoškoláků a rozvoj inovací u živnostníků, či v malých a středních firmách.

KONTAKTY
E-MAIL:
  positivje@positivje.cz
WEB: www.positivje.cz
FACEBOOK:
positivJE
MESSENGER: m.me/positivje  
INSTAGRAM: positivJE
YOUT
UBE: positivJE