V MÉDIÍCH
Čas od času platforma positivJE zaujme lokální či národní média, od novin a magazínů, přes rádio a televizi až po internet. Často jsou překvapeni, kolik dobrého na tom našem Jesenicku máme. No a my? Kdykoli dostaneme příležitost, říkáme o Jesenicku jen to nejlepší, však posuďte ;-)