Město ZLATÉ HORY

Historie Zlatých Hor, druhého největšího města okresu Jeseník, je od svých mlhavých počátků spjata se zlatem a hornickou činností. Ta přinášela obyvatelům blahobyt i pády. Kromě běžných řemesel to v průběhu posledních tří staletí bylo "textiláctví", tradičně zpracování dřeva.
Koncem 19. století zde rodina Förstrů založila firmu na zpracování kamene, která se vypracovala mezi největší podniky svého oboru v bývalém Rakousko - Uhersku. Dále můžeme jmenovat likérku a konzervárnu ovoce, výrobu jízdních kol, dvě cihelny, v Ondřejovicích pak železné hutě s válcovnou plechu a strojírnu. K nejvýznamnějšímu podnikání se ke konci 19. stol. zařadilo lázeňství a služby spojené s turistikou.
Dnes jsou Zlaté Hory adresou největšího zaměstnavatele okresu Jeseník - rakouského výrobce kancelářských, sanitárních a skladových kontejnerů - společnosti CS-CONT.
Město s asi 3 600 obyvateli je kromě samotného města tvořeno Dolním a Horním Údolím, Rejvízem, Rožmitálem a Salisovem. Město je přirozeným centrem mikroregionu Zlatohorsko, jež sdružuje Hradec-Novou Ves, Mikulovice, Písečnou, Supíkovice, Velké Kunětice a samozřejmě Zlaté Hory.
Zlatohorskou je kraj pokladů a staví na tom i v rámci vlastní propagace. Díky Zlatorudným mlýnům a zlatokopeckému skanzenu, je vyhlášeným turistickým cílem.


40 Kč cena z m2 nájmu
9 030 Kč na obyvatele příjmy z vlastní činnosti 
88 % rozlohy tvoří zeleňVOLNÉ PRACOVNÍ POZICE (0)

Žádné volné pozice


ZLATÉ HORY NA positivJE
Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.