PENÍZE PRO JESENICKO

Chceme dostat na Jesenicko víc evropských i národních peněz, díky nimž budou obce více smart, firmy více inovativní, školy více progresivní a neziskovky bohatší.
Přivádíme odborníka na dotace - agenturu Grant Help. Ta je připravena pomoci s čerpáním peněz určených pro zlepšování Jesenicka.

FIRMA (malý, střední, velký podnik)

NAJDĚME TU SPRÁVNOU DOTACI PRO VAŠI FIRMU
Chcete investovat do svoji digitální transformace (robotů, automatů) nebo je u vás tématem číslo jedna energetika (snížení spotřeby, obnovitelné zdroje)? Anebo si chcete vybudovat vlastní oddělení výzkumu a vývoje? Jde vám nejvíc o úspory jako takové (vody, energie, odpadů)? Potřebujete šlápnout do vzdělávání zaměstnanců? Dostala vás elektromobilita a vy na tu vlnu potřebujete naskočit? Hledáte prostředky na nákup hardwaru a softwaru, případně řešíte kyberbezpečnost? Jste už tak daleko, že si jen "hrajete" se životním prostředím (uhlíková stopa, zadržování vody, cirkulární řešení)?
Vy všichni se můžete zabývat tím, jak tyhle projekty zrealizovat co nejlevněji, třeba formou dotace.

OTEVŘENÉ VÝZVY
1/ NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
- digitální transformace podniku
Aktuální je výzva digitální/virtuální firma určená pro malé, střední i velké firmy. Jejím prostřednictvím můžete investovat do ICT produktů a služeb (např. nový software a hardware), pořídit si logistické a skladové technologie, zajistit vnitropodnikovou konektivit, vyřešit kybernetickou bezpečnost či jen proškolit svoje zaměstnance.
Stáhněte si více detailů (viz .pdf níže) anebo se nám ozvěte, dohodneme vám konzultaci s odborníkem z Grant Help.

- úspora vody v podnicích
- fotovoltaické elektrárny
Každý to teď řeší, solární panely na střechy a snižování energetické náročnosti firmy, zvyšování energetické soběstačnosti. Ačkoli první výzva fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace končí 31.8.2022, Státní fond životního prostředí ČR už ohlásil další balík peněz.
Máte připravený projekt? Nechte si jej u odborníka na fotovoltaiky z Grant Help nezávazně posoudit? Nemáte projekt, ale zajímá vás to? Zkuste alespoň definovat, jaké plochy máte pro solární panely k dispozici a ozvěte se, propojíme vás s Grant Help.
- cirkulární řešení v podnicích
Podpora urychlení přechodu na oběhové hospodářství, tedy zavádění technologií na výrobu polotovarů a výrobků z druhotných surovin, znovupoužití vlastního výrobního odpadu, zvýšení recyklovatelnosti výrobků apod.
Jestliže se tím ve firmě začínáte zabývat, nechte si dodat více informací od profesionálů z Grant Help.
- modernizace distribuce tepla
Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.
Jestliže se tím ve firmě začínáte zabývat, nechte si dodat více informací od profesionálů z Grant Help.
 
- úspory vody v průmyslu
Podpora urychlení přechodu na oběhové hospodářství, předcházení vzniku odpadů, navýšeníí recyklační infrastruktury a omezení plýtvání druhotnými surovinami.
Jestliže se tím ve firmě začínáte zabývat, nechte si dodat více informací od profesionálů z Grant Help.  

- digitální vysokokapacitní sítě
2/ COUNTRY FOR THE FUTURE
- inovace do praxe (např. inovace produktu, inovace výrobního postupu apod.)
3/ MODERNIZAČNÍ FOND
- obnovitelné zdroje v energetice
- modernizace zásobování tepelnou energií

4/ HORIZONT EUROPE 
- podpora tržního uplatnění inovace
5/ PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
- vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců
6/ OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
- inovace
Podpora projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb anebo na zvýšení efektivnosti procesů výroby.
Jestli se tím ve firmě zabývate, nechte si dodat více informací od profesionálů z Grant Help.
- úspory energie
Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, např. zateplení, rekuperace, efektivní řízení nakládání s energiemi, zelené střechy a fasády, obnovitelné zdroje, modernizace rozvodů energií, akumulace, využití odpadní energie apod.
Jestliže se tím ve firmě začínáte zabývat, nechte si dodat více informací od profesionálů z Grant Help
 


VEŘEJNÝ SEKTOR (obec, město)

NAJDĚME TU SPRÁVNOU DOTACI PRO VAŠI OBEC
Je pro vás nejžhavějším tématem energetika (snížení spotřeby, obnovitelné zdroje)? Chcete svoji obec více vtáhnout do zelených témat (uhlíková stopa, zadržování vody)? Potřebujete jako řádný hospodář hlavně snížit spotřebu (vody, energií, odpadů)? Zajímá vás elektromobilita a vy chcete jít příkladem? Máte ambici dostat všude vysokorychlostní internet? Cítíte zodpovědnost hlavně za odpadové hospodářství? Leží v katastru vaší obce nějaký brownfield, kterému chcete vrátit smysl? Co veřejné osvětlení, hodláte do něj investovat?
Vy všichni se můžete zabývat tím, jak tyhle projekty zrealizovat co nejlevněji, třeba formou dotace. 

OTEVŘENÉ VÝZVY
1/ NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
- hospodaření s vodou v obcích
- modernizace zásobování tepelnou energií

- regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
Poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání.
Jestliže se tím na obci/městě začínáte zabývat, nechte si dodat více informací od profesionálů z Grant Help.   
- ekomobilita
Rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.
Jestliže se tím na obci/městě začínáte zabývat, nechte si dodat více informací od profesionálů z Grant Help.
  
- rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory el. energie; patří sem i podpora přípravy pro dobíjecí stanice.

Jestliže se tím na obci/městě začínáte zabývat, nechte si dodat více informací od profesionálů z Grant Help.   
- úspory energie ve veřejných budovách
Není čas ztrácet čas, šetřit energie, ideálně pomocí fotovoltaické elektrárny nebo výměnou zdroje tepla. Máte připravený projekt? Nechte si jej u odborníka na fotovoltaiky z Grant Help nezávazně posoudit? Nemáte projekt, ale zajímá vás to? Zkuste alespoň definovat, jaké plochy máte pro solární panely k dispozici a ozvěte se, propojíme vás s Grant Help.
2/ MODERNIZAČNÍ FOND
- fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp
Podpora výstavby FV elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp. Souběžně může být podpořen systém bateriové akumulace či systém výroby vodíku.
Máte připravený projekt? Nechte si jej u odborníka na fotovoltaiky z Grant Help nezávazně posoudit? Nemáte projekt, ale zajímá vás to? Zkuste alespoň definovat, jaké plochy máte pro solární panely k dispozici a ozvěte se, propojíme vás s Grant Help.
- komunální fotovoltaické elektrárny pro malé/velké obce (energetická společenství) 
Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. 
Máte připravený projekt? Nechte si jej u odborníka na fotovoltaiky z Grant Help nezávazně posoudit? Nemáte projekt, ale zajímá vás to? Zkuste alespoň definovat, jaké plochy máte pro solární panely k dispozici a ozvěte se, propojíme vás s Grant Help
- modernizace tepláren
Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií - změna na např. obnovitelné zdroje, zemní plyn, energetické využití odpadů, obnovitelné zdroje, odpadní teplo apod.
Máte připravený projekt? Nechte si jej u odborníka na fotovoltaiky z Grant Help nezávazně posoudit? Nemáte projekt, ale zajímá vás to? Zkuste alespoň definovat, jaké plochy máte pro solární panely k dispozici a ozvěte se, propojíme vás s Grant Help.  


Sjednejte si SCHŮZKU

GRANT HELP s.r.o.
Václavské náměstí 828/23, PRAHA 1, IČ: 276  45 240
Specialisté na grantové poradenství, schopní identifikovat správné dotační tituly pro váš investiční záměr. Žádost o dotaci úspěšně zpracují a následně vám pomohou s realizací projektu vč. administrace (udržitelnosti projektu).
Společnost Grant Help zdobí velká profesionalita - znalost "100 %" dotačních příležitostí, precizní zpracování žádosti, solidní šance na schválení dotace i administrativní pomoc během udržitelnosti dotovaného projektu. 
Poradci z Grant Help jsou připraveni pro uchazeče z Jesenicka zpracovat a podat žádost zcela zdarma, odměnu si nárokují až po schválení dotace.
Od vás stačí dvě věci - poskytnout detail k vašemu investičními záměru a zpravidla poslední dvě účetní uzávěrky. O zbytek se postarají lidé z Grant Help.

Made in Jesenicko © 2023 positivJE. Všechna práva vyhrazena.