Obec PÍSEČNÁ

Písečná nese svůj název od roku 1948. Předtím byla označována jako Sandhýbl, což byla podoba německého Sandhübel, tj. písečný vrch, kopec. V roce 1924 byly k Sandhýblu připojeny osady Studený Zejf a Chebzí.
Novodobá historie Písečné je spojena s rozmachem kamenického průmyslu v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. V obci vznikla postupem doby celá řada kamenických závodů, resp. filiálek firem z jiných míst Frývaldovska, které se věnovaly hlavně zpracování a opracování žuly i mramoru. 
Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se udržela jen část zdejších průmyslových závodů, zejména celulózka, kde byl později zřízen provoz na výrobu traktorových přívěsů Brandýských strojíren, později PANAV. Dnes v areálu sídli WTC Písečná.
Písečná je členem Mikroregionu Zlatohorsko, který se rozkládá v severovýchodní části bývalého okresu Jeseník, Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), které tvoří obce bývalého okresu Jeseník a Euroregionu Praděd.
V Písečné je železniční stanice, pošta, základní škola s I. stupněm, mateřské škola, zdravotní středisko, obchody, pohostinství a dokonce 2 sportovní střelnice. Přes Písečnou vede cyklotrasa, která je součástí mezinárodní cyklotrasy vedoucí z Polska přes celou Moravu a dále do Rakouska. 


0,83 zastávek na km2
77 % rozlohy tvoří zeleň
37 živnostníků na 100 obyvatelVOLNÉ PRACOVNÍ POZICE (0)

Žádné volné pozice


PÍSEČNÁ NA positivJE

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.