Písečná dodá lepší šoféry

28.06.2019

Čtenáři positivJE to mají určitě stejně jako my, že mají radost z každé jedné i malé věci, která o trošku zvedne kvalitu obce/města. Na podzim v okrese přibude další místo zasvěcené výchově budoucích řidičů.
Zastupitelé Písečné zvedli ruku pro vybudování dětského dopravního hřiště v rámci fotbalového areálu. Rozumně a ve skromné variantě dali zelenou ke stavbě menšího hřiště se značkami, odbočovacími pruhy a přechody, na nichž se děti ve školkovém i školním věku budou učit základům dopravní výchovy. Celková investice je spočítána na 450 tisíc korun, z čehož přibližně 200 tis. přispěje Olomoucký kraj prostřednictvím speciálnímu programu právě na podporu výstavby dopravních hřišť. Teď Písečná připravuje zadávací řízení na výběr dodavatele, držme palce, ať se co nejrychleji najde firma, která se pustí do díla. Je reálné, že na podzim může hřiště dětem z Písečné sloužit.
Prosba všem šoférům, máme tady léto, silnice budou plné unavených řidičů, jezděte opatrně.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.