Základka v Písečné si došla pro zpětnou vazbu za rodiči žáků

30.04.2023

Pokud se na dítě navštěvující školu podíváte jako na klienta vzdělávací instituce, pak je z pohledu oné instituce namístě se klienta ptát na jeho spokojenost. V jiných oblastech života je to přeci naprosto běžné. Banka se vás ptá, mobilní operátor se vás ptá, e-shop se vás ptá…, tak proč ne škola. Posiluje to vztah mezi klientem (fakticky jeho zákonným zástupcem) a školou.

ZŠ Písečná se řadí mezi školy moderního formátu, kde se snaží pracovat s novými vyučovacími metodami a individuálním přístupem k žákům. Mimochodem mají zajímavé desatero vzdělávání a budují otevřenost směrem k rodičům. Tedy oněm zástupcům klientů, abychom byli přesní.

Škola si za nimi došla pro zpětnou vazbu, když si prostřednictvím online dotazníků nechala změřit klima školy. Série patnácti otázek proklepla spokojenost rodičů s fungováním základky. Vedení školy se chtělo otevřeně dozvědět, proč si rodiče pro své děti vybírají ZŠ Písečná.

Všude vesměs fajfky 'líbí', trochu to uhnulo u hodnocení školní jídelny. To bude výzva, s daným stropem ceny oběda, s výživovými tabulkami a s chuťovými preferencemi dětí, vystřelit kvalitativně nahoru.

Ovšem pro rodiče a jejich děti klíčová kritéria, jako pověst školy, kvalita výuky, kvalita pedagogického sboru, nabídka kroužků, čistota školy… tam dopadlo hodnocení velmi dobře. Míra spokojenosti v jednotlivých oblastech se pohybovala mezi 86 až 97 %. A sama škola výsledky průzkumu okomentovala takto: "Vnímání veřejnosti naší školy je pro nás velmi důležité. Ukazuje nám, v jakých oblastech vzniká prostor pro zlepšení a kde naopak můžeme být s naší prací spokojeni.".

Foto (zdroj): ZŠ Písečná

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.