Oslňující maturanti Bára Klimešová a Richard Martinec

08.06.2024

Definitivně se o naši budoucnost nebojíme. Mladí jsou v pohodě, když jim staří dají důvěru a prostor se vyklubat. Takhle nějak jsme navnímali dva maturanty jesenické hotelovky, jejichž výkony jsme měli možnost minulý týden sledovat.

Hrozně mile nás překvapila úroveň jejich prezentací, když obhajovali své komplexní absolventské práce (KAP). Hotelová škola V. Priessnitze je jedna z pouhých dvanácti středních škol v zemi, kde pilotně testují poměrně revoluční přístup zdejšího školství ke klíčové zkoušce dospělosti – maturitě. V ní maturant prokazuje své znalosti hlavně prakticky tím, že si zvolí konkrétní projekt, jenž pak od A do Z nejen vymyslí, ale i zorganizuje. Abyste si to dovedli lépe představit, popíšeme vám to na absolventských pracích Barbory Klimešové a Richarda Martince. Zakladatel positivJE Kamil Kavka dostal příležitost jim být odborným oponentem.

Bára si jako téma své absolventské práce zvolila jarní detox. Uspořádala jej pro unavené maturanty jako životabudič před klíčovým obdobím na střední škole. V rámci dvoudenního očistného výletu chytře propojila turistiku v Rychlebských horách s léčebnými procedurami Vincenze Priessnitze.

Richard byl velmi praktický, když v rámci své maturity vymyslel pro svoji alma mater koncept dne otevřených dveří. Kdo jiný může navrhnout atraktivnější program pro osmáky a deváťáky než přímo student. Pro vedení školy užitečné, že projekt Na den hotelovákem hned po svém prvním ročníku odhalil silné a slabé stránky, o nichž Richard při obhajobě maturity otevřeně mluvil.

Samozřejmě je to vymyšlené tak, aby maturant prostřednictvím doplňujících otázek zkoušející pedagogy přesvědčil, že zvládá cizí jazyk, ekonomiku i odborné předměty. Klíčové oblasti – rozpočet, program, komunikaci, marketing apod. si odpracovává přímo v rámci realizace projektu. Na konci celé téhle verze maturity tak absolvent má nejen kýžené znalosti, ale i praktické zkušenosti. Ty budoucí zaměstnavatel ocení asi víc než nabiflované odpovědi na desítky maturitních otázek.

Škola počítá s tím, že tenhle model bude nabývat na významu a doslova se nabízí, aby šly komplexní maturity na ruku i zdejším zaměstnavatelům, optimálně z oblasti gastronomie a turismu. A jestli do toho nastoupí i obchodní akademie, budou nám z téhle střední školy lézt zatraceně zdatní absolventi.

Kamil Kavka
Foto (zdroj): Hotelová škola V.Priessnitze & Obchodní akademie Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.