Písečná jde zlepšit svoji práci s odpady

29.05.2024

Písečná má sympatický plán na zlepšení své práce s odpady. Vyřizuje si stavební povolení na rekonstrukci sběrného dvora, aby v něm vzniklo plnohodnotné místo pro zpětný odběr druhotně využitelných surovin, které mají šanci na další využití. Počítá se se sběrem většiny tříditelných složek, jako jsou PET lahve, fólie, papír, sklo, dřevo, kov, vysloužilá elektrozařízení, biologický odpad i odpad nebezpečný.

Vlastní záměr je jednoduchý. Dostat pod kontrolu ukládání a třídění odpadů přímo na úrovni obce. Zjednodušením odevzdávání odpadů významně klesne riziko vzniku černých skládek. Prostě to lidem přestane dávat smysl. Detailnější třídění navíc Písečné sníží náklady na odpadové hospodářství.

V projektu nového sběrného dvora se dále počítá s výstavbou garáží pro komunální techniku a skladů. Z investice odhadované na přibližně 15 milionů korun bude nakoupeno ještě 250 komposterů, aby odpadová cirkulární ekonomika jela na více frontách. Koneckonců, redukci plastů by měl obstarat i nákup 2 tis. vratných kelímků s myčkou, aby se po obecních akcích už nikdy nevyhazovaly tisíce jednorázových kelímků.

Samozřejmě se Písečná chystá celkové náklady výrazně snížit dotací. Tento projekt přispívající k péči o životní prostředí je doslova učebnicovou ukázkou, jak se i malá obec může zapojit do boje s klimatickou změnou.

Kamil Kavka  

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.