Písečná podpoří domácí čistírny odpadních vod

22.01.2021

Odpady a voda jsou dva evergreeny budoucnosti, u nichž obce a města drží ty nejsilnější karty, co dost ovlivní "obyvatelnost" Jesenicka. V positivJE bedlivě sledujeme všechny kroky, které v problematice činí kompetentní subjekty, jako jsou technické služby, vodohospodáři, lokální politici...

Obec Písečná vkládá pro letošek do banku 280.000 Kč a otevírá dotační program na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod tam, kde v nejbližších 10 letech není reálné vybudování klasické kanalizační přípojky. To nám přijde jako správný postoj vůči obyvatelům dotčených nemovitostí v Písečné, ale i jako pozitivní signál do celého regionu, jako že "hej lidi, voda je nejvíc, tak s ní pracujme".

V Písečné to bude tedy tak, že příspěvek na čističku je až 70 % celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 70 tisíc korun (na jednu bytovou jednotku), platit z toho jde projekt a samotnou fyzickou realizaci, tedy materiál a práci. Dotace se rozdávají "do vyprodání zásob", jak to tak bývá.

Motivace vedení obce je naprosto zřejmá, přispět ke snížení znečištění vody z komunálních zdrojů.

#pisecna #obecpisecna #cistirnaodpadnichvod #dotace #podpora #cistavoda #kanalizace #domacicisticka #voda #jesenickavoda

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.