Tomáš Posker a Ester oceněni za srdce na dlani

05.10.2023

Samozřejmě máme rádi byznys a peníze, které to na Jesenicku roztáčí, jenže to není všechno, co tady potřebujeme. Mezi méně nápadné, avšak nepostradatelné oblasti patří sociální sektor. Tedy ten, v němž těch peněz víc chybí, než přebývá. Většinou se v něm pohybují srdcaři pomáhající ostatním. Peníze nejsou jejich hnacím motorem.

Upozornit právě na tyto jednotlivce a organizace, se každoročně snaží i vyhlašované Ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti, jež hejtmanství nově rozšířilo na 10 kategorií. Dobrým signálem pro Jesenicko je, že ve dvou z nich uspěly i zdejší subjekty.

V možná nejprestižnější kategorii Poskytovatel sociální služby, byl vítězem vyhlášen spolek Ester, který tady poskytuje široké sociální služby. Provozuje azylový dům, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace, nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a má i vlastní terénní program.

Hodně povzbuzující je úspěch jesenického Tomáše Poskera a jeho komunikační platformy Oscar Senior. Ta technologicky propojuje adresáta sociální péče s jeho rodinou, ale i s pečovatelskou organizací či ošetřujícím personálem. Tomáš uspěl v kategorii Inovace. To z něj dělá hybatele změn, jimiž si sociální oblast bude muset projít, aby dokázala zvládat demografický nápor a výrazně narůstající počet lidí vyžadujících některou sociální službu.

Kdybychom chtěli končit tak, jak jsme začali – sociální služby budou velký byznys (někde už jsou) a vůbec to nemyslíme hanlivě. Jak Oscar Senior, tak Ester a všechny další aktéry v sociálních službách budeme na Jesenicku potřebovat jedině víc.

Foto (zdroj): Olomoucký kraj     

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.