DATA: Srovnání dostupnosti zdravotní péče Jeseníku a zbytku republiky, výskyt zhoubných nádorů

05.06.2023

Sekcí 'Data' přinášíme lídrům Jesenicka tvrdý podklad pro jejich strategické rozhodování. Oblast zdravotnictví je jedna z těch nejhůře ovlivnitelných. Bez dobré státní politiky tady s dostupností a kvalitou zdravotní péče uděláme pramálo. Je to věcí Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. I tak považujeme za potřebné se na dostupná fakta podívat.

Jsme region s jednou nemocnicí, dvěma léčebnými ústavy a 28 samostatnými zdravotnickými zařízeními. V samostatných ordinacích na Jesenicku ordinuje 12 praktických lékařů, 9 dětských, 21 zubařů, 4 gynekologové a 19 specialistů. Aspoň to vyplývá z dat Českého statistického úřadu za rok 2021. Jako obvykle srovnáváme naši situaci s národním průměrem a bohužel i tam náš stárnoucí region v počtech lékařů pokulhává. Na jeden tisíc obyvatel máme 3,8 doktora, přitom průměr v Česku je 5 doktorů.

Počet lékařů na 1 tisíc obyvatel, srovnání ČR a okresu Jeseník (r. 2021)

Zdroj: Český statistický úřad, 4.6.2023.

Počet obyvatel na jednoho lékaře, srovnání ČR a okresu Jeseník (r. 2021)

Zdroj: Český statistický úřad, 4.6.2023.

Starostové, krajští politici i poslanci a senátoři zvolení za Jesenicko musí na Prahu vytrvale naléhat, aby zde dostupnost zdravotní péče intenzivně řešila. Zvažované prodlužování věku odchodu do důchodu, které vláda krátkozrace opírá jen o samotnou délku dožití, nikoli dožití ve zdraví, bude potřebu dobrých lékařů jedině zvyšovat. Musí nastoupit masové preventivní programy.

Jeseník by si zasloužil zvýšenou pozornost ministerstva a pojišťoven, data o množství zachycených zhoubných nádorů vykazují horší čísla, než činí průměr ČR. Méně doktorů může vždycky znamenat menší záchyt vážných chorob.
Platí to pro nálezy obecně, platí to u mužů v případě tlustého střeva, plic i prostaty, u žen hlavně u plic (viz tabulka níže).

Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel, srovnání ČR a okresu Jeseník (r. 2020)

Zdroj: Český statistický úřad, 4.6.2023. 

Jestli vám můžeme doporučit, nespoléhejte se jenom na stát a přijměte větší porci zodpovědnosti za vlastní zdraví. V preventivní péči totiž máme velké rezervy. Obnášelo by to zřejmě více pohybu, méně piva a více spánku.

Foto (zdroj): Unsplash
Data (zdroj): Český statistický úřad

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.