Společně pro stromy: kolektivní krok k zelenější budoucnosti

29.02.2024

Na podzim roku 2023 skupina mladých jesenických studentů z neformální skupiny EraYouth, skládající se z Romana Timothy Velce, Petra Velce, Jana Macečka, Anny Koriťákové a Kryštofa Horníka, přišla s myšlenkou, která by mohla pomoci ke změně vnímání přírody u mladé generace na lokální úrovni. Iniciativa "Společně pro stromy" byla zrozena s cílem prohloubit vztah mladých k přírodě. Nápad se stal skutečností poté, co byla v prosinci roku 2023 žádost o projekt úspěšně schválena a projekt tak začal být spolufinancován Evropskou unií.

Účastníci aktivit projektu "Společně pro stromy" budou vybíráni ze zapojených institucí, přičemž volba těchto institucí nebyla náhodná. Projekt klade důraz na inkluzi, a proto jsou zařazeny dětské domovy Dětský domov Černá Voda a Dětský domov Jeseník, spolu se ZŠ Nábřežní a Gymnáziem Jeseník. Cílem je umožnit účastníkům z různých prostředí zapojit se do aktivit, jako jsou vzdělávací workshopy o odlesňování a výsadba minimálně 800 listnatých sazenic na lesním pozemku města Jeseník, s cílem nejen obnovit lesní porost, ale i posílit povědomí a vztah mladých lidí k přírodě.

Aktivity projektu jsou navrženy tak, aby účastníkům poskytly komplexní pochopení významu lesů a přírody pro životní prostředí a společnost. Workshopy budou zahrnovat interaktivní prezentace, diskuse a praktické aktivity. Výsadby stromů pomohou účastníkům získat praktické zkušenosti a pochopení ekologických procesů. Projekt také zahrnuje sledování růstu a vývoje vysazených sazenic, což účastníkům umožní vidět bezprostřední výsledky své práce a porozumět dlouhodobému přínosu obnovy lesních ekosystémů.

Projekt "Společně pro stromy" je důkazem, že solidární projekty pod záštitou Evropské unie mohou přinést hmatatelné výsledky a zároveň poskytnout účastníkům cenné zkušenosti s neformálním učením. Účast na takovém projektu nabízí mladým lidem možnost rozvíjet osobní, vzdělávací, sociální a občanské dovednosti, které jsou důležité pro jejich další životní a profesní cestu.

Iniciativa "Společně pro stromy" je výzvou pro mladé lidi, aby se stali aktivními účastníky ochrany přírody a rozvoje své komunity. Skupina EraYouth ukazuje, že společnými silami je možné dosáhnout pozitivních změn a přispět k lepší a zelenější budoucnosti. Tento projekt je významným krokem k posílení vědomí o ekologických otázkách a ukazuje, jak může být mladá generace hybnou silou pozitivních změn ve společnosti. Pokud byste byli rádi informováni o průběhu solidárního projektu "Společně pro stromy", můžete tak učinit sledováním instagramového profilu EraYouth.cz, kde tým bude pravidelně sdílet pokroky o realizaci projektu.

Roman Timothy Velc
Foto (zdroj): umělá inteligence DALL-E

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.