Supíkovická základka žákům nabízí motivační stipendia

21.05.2024

Dobrá škola neustále hledá způsoby, jak dovést své žáky k co největším znalostem. A při jejich motivování se nemusí omezovat pouze na známkování.

Základní škola v Supíkovicích spustila speciální stipendijní program. Od roku 2018 na škole funguje Motivační fond pro odměňování žáků s výjimečnými studijními výsledky, děti z II. stupně se jím mohou vybičovat k lepšímu vysvědčení. Ti s nej známkami pak na konci školního roku přebírají z rukou pana starosty peněžní vouchery. Za samé jedničky je to 5 tisíc korun, za vyznamenání 2,5tis. Odměnu tisíc korun si pak odnese ten, kdo své známky (průměr) meziročně zlepší o alespoň 0,3 bodu.

Škola je spokojená, že prospěchové stipendium plní svoji funkci. Žáci si z něj například platí letní tábory, kupuji knihy nebo vysněnou elektroniku.

Stejně velkou pozornost vedení školy mají i žáci ohrožení školním neúspěchem. Typicky děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, kdy rodiče nemají čas nebo peníze svým dětem hladký přístup ke vzdělávání dopřát. Těm ZŠ Supíkovice nabízí doučování vybraných předmětů a umí dokonce zajistit bezplatné stravování. Je potvrzeno, že tenhle typ pomoci významně zvyšuje naději žáka, že základní školu úspěšně dokončí a odhodlá se pokračovat na střední školu.

Kamil Kavka
Foto (zdroj): ZŠ Supíkovice

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.