Česká Ves je hrdá obec s necelými 2,5 tisíci obyvateli, která toho v minulosti dosti zažila. Pokaždé se ale zvedla a rozvíjela se dál. Nezměnily to čarodějnické procesy, morové epidemie, války ... dokonce ani odnětí Priessnitzových lázní z jejího katastru.
Možná právě proto a taky díky 125 let dlouhé přítomnosti továrny na řetězy, šla obec vždy kupředu. Významný impuls dostala po odpojení se od Jeseníku v roce 1990.
Dnes Česká Ves nabízí ideální kombinaci městského a venkovského života, kde si může každý najít to svoje. A že to tu dělají dobře, potvrzuje mj. demografický vývoj, vyhlášená základní škola a třeba zastavěnost nových stavebních parcel. I bytový fond je na poměry malé obce veliký. Bydlení je tu dostupné, dokonce se obec může věnovat aktivnímu lákání lidí zvenčí, aby přišli žít do České Vsi.
Současný starosta Petr Mudra je vůbec živým politikem, který pochopil, jak se dělá moderní komunální politika. Obec vede už třetí volební období a je za ním a jeho týmem vidět veliký kus práce, však posuďte sami.

PÁR DOBRÝCH ČÍSEL
Podle posledního sčítání má Česká Ves 2459 obyvatel. S velkým úsilím se obci daří jít proti republikovému trendu vylidňování venkova, za posledních pět let obec ztratila jen 21 obyvatel.
Díky ekonomickému růstu poslední doby se nezaměstnanost pohybuje někde mezi 3 až 4 %. Jak se říká, kdo pracovat chce, pracuje.
Co má jednoznačně pozitivní vývoj, je rozvoj cestovního ruchu, kterému se daří taky díky těsnější spolupráci subjektů zainteresovaných v turismu. Více návštěvníků rovná se více peněz v obecní kase, ale i na tržbách podnikatelů.

VÝHODNÁ POLOHA VŮČI CENTRU JESENÍKU
Pokud jde o pocitovou kvalitu života v České Vsi, tak občané obce logicky profitují z blízkosti Jeseníku, v němž najdou zbylou infrastrukturu potřebnou ke spokojenému životu.
Tím se myslí nemocnice, obchody včetně obchodních center, služby jako jsou kadeřníci, autoservisy, banky či pojišťovny a taky státní úřady. V Jeseníku je několik středních škol, mnoho zajímavých sportovišť a široká nabídka kulturního vyžití.
Mnoho občanů České Vsi nachází také zaměstnání mimo svoji domovskou obec. Na Jesenicku je několik významných zaměstnavatelů využívajících ruce či mozky českoveských lidí.

O ZDRAVÍ JE POSTARÁNO
Možná jedna z nejdůležitějších věcí, mít v obci k dispozici alespoň základní zdravotní péči v podání pediatra (dětský lékař), praktického lékaře a zubaře. To vše tady je, odborníci a specialisté se nacházejí v sousedním Jeseníku.

VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH DĚTÍ
Na jakkoli veliký baby boom jsou připraveny dvě mateřské školky, které přijímají už dvouleté děti. Ve větší školce na Holanově ulici děti najdou komplexní zázemí, jaké pro svoje ratolesti rodiče hledají, v menší mateřské škole na Jesenické ulici pak panuje taková rodinnější atmosféra.
Výkladní skříní vzdělávání v České Vsi je už několik let devítiletá základní škola. Ta svým přístupem k žákům, motivovaným učitelským sborem a rozsahem investic do vzhledu i vybavení školy zajímá rodiče školáků i za hranicemi katastru obce. Matematika podle Hejného, venkovní učebna, moderní sportovní areál... je jenom pár důvodů, pro které je českoveská základka první volbu mnoha rodičů. Teď se k tomu přidala 19 milionová investice do výstavby dílen, cvičné kuchyňky a učebna pro fyziku s chemií.

OTÁZKY BYDLENÍ MAJÍ ŘEŠENÍ
Víme, na čem taky stojí rozvoj České Vsi. Na rozdíl od mnohých jiných obcí a měst, které privatizovaly svůj bytový fond, se Česká Ves zachovala prozíravě, a i proto aktuálně disponuje 200 byty, jejichž prostřednictvím do jisté míry řídí péči o mladé rodiny a vlastní seniory a může vymýšlet pobídky pro lidi zvažující stěhování do České Vsi.
Stavebních parcel by tu zvládli využít více, realita je však taková, že pozemků není dost, ty zasíťované pak vychází na cca 500 Kč za m2. Za blízkost k Jeseníku velmi férová cena, však se taky v České Vsi staví všude, kde to aktuálně jde.

KRÁSNÝ PODZIM ŽIVOTA
Být důchodcem v České Vsi znamená mít kolem sebe servis v podobě pečovatelské služby, bohatý společenský život, a hlavně klid na ten tak zvaný podzim života.
V obci se nachází Dům s pečovatelskou službou s nájemním bydlením pro 22 seniorů. Ostatní lidé starší 65 let mají od obce k dispozici péči v podobě odvozu k lékaři, vyzvednutí léků, nakupování, praní prádla... No řekněte, není to skvělé?

PO PRÁCI ZÁBAVA
Obec musí být zdravá a aktivní a Česká Ves k tomu dává kupu příležitostí. Pokud jde o organizovaný sport, první housle hraje fotbal - působí zde SK Řetězárna kopaná, v níž jsou sdruženy všechny mládežnické týmy. Silný je tu i plavecký oddíl mající i tým seniorů - ti všichni čekají a těší se na rekonstrukci plaveckého stadionu.
Pokud jde o kulturní vyžití, tak v permanenci je kulturní dům, v němž se pořádají koncerty, představení, Mikulášské oslavy a podobně. Česká Ves pořádá letní kino, jednorázový den obce, kácení májky, různé sportovní turnaje a závody. V obci působí i knihovna.
O pestrý komunitní život se zde stará několik spolků, jmenujme ty nejdůležitější - Českoveské ženy, SK Řetězárna, Rada rodičů, Sbor dobrovolných hasičů, spolek EduArt či Spolek pro Českou Ves, Auto Moto Veterán klub Česká Ves...

NÁVŠTĚVNÍCI JESENICKA ZAČÍNAJÍ OBJEVOVAT ČESKOU VES
Samotná obec není přímo turistickým centrem, ale stejně je tu pár věci k vidění, a hlavně se panu starostovi Mudrovi daří Českou Ves do turistických map postupně dostávat. V tomto ohledu má cestovní ruch pozitivní trend.
Utěšeně se rozrůstá síť značených cyklotras YesCyklo, letitým cílem turistů je Adrenalin park s lanovým centrem, popularitu má Muzeum veteránů, expozice zajateckých táborů, ikonou Jeseníků jsou pochopitelně Čertovy kameny, no a obcí prochází několik turistických tras vč. Naučné stezky okolo České Vsi.
Díky zlepšené spolupráci místních ubytovatelů s provozovateli turistických atraktivit se Česká Ves stále více dostává do hledáčku turistů přijíždějících do Jeseníků.


I BYZNYSU SE TADY DAŘÍ
V České Vsi už 125 let sídlí výrobní podnik Řetězárna, a.s., který je ekonomicky nejsilnějším subjektem obce, dává práci téměř 250 lidem. V obci však vznikly nejméně dvě firmy zabývající se zdravou stravou - první jsou bezlepkové produkty značky YesChips, druhou pak výrobce zdravého mlsání R27. Hranice České Vsi překračuji i řemeslné sýry z Kozí farmy U Komínků a taky šípkové víno Jeseník vyráběné v naší obci.


VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE (0)

Žádné volné pozice


ČESKÁ VES NA positivJE

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.