Jedině Mikulovice jsou obec, která o sobě na Jesenicku může říci "Máme letiště.", takže miliardáři se soukromými letadly mohou přemýšlet o novém domově. Pravdou ale je, že Mikulovice si ve skutečnosti na nic nehrají, a především si hledí toho, aby byly dobrou adresou pro občany hledající klidné místo se základní infrastrukturou a občanskou vybaveností.
Vesnice s asi dvěma a půl tisíci obyvateli stojí na hlavní dopravní tepně směrem na Ostravu anebo do Polska a až se tady naučíme využívat potenciál polského trhu, Mikulovice toho budou přirozenou bránou.
Dnes platí, že bydlet v Mikulovicích znamená najít místo, kde člověk má zajištěny všechny standardní životní potřeby, od doktorů, školek a škol, přes poštu či potraviny a samozřejmě internet :-) Vedení obce si oprávněně myslí, že Mikulovice jsou v dobré kondici a směle mohou aspirovat na to, stát se regulérní volbou klidně pro lidi z celého Jesenicka a stejně tak pro kohokoli z Česka. Kdo chce žít v přírodě, přitom nedaleko města, kdo potřebuje základní servis, ale nemusí to být nákupní centrum, kdo myslí na svoje zdraví a nemusí přitom bydlet vedle fakultní nemocnice..., pro toho jsou Mikulovice možností.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MIKULOVIC

INVESTICE V PLNÉM PROUDU
Mikulovice myslí na svůj rozvoj a neustále pracují na projektech, jež zvyšují kvalitu života a přinášejí obci a jejím občanům pozitivní efekty. Však se pojďte podívat na výčet významnějších investic.
Kino - po 20 letech byl obnoven provoz kina, které prošlo rozsáhlejší rekonstrukcí ve výši 6.000.000 Kč. Dneska tak v Mikulovicích můžete sledovat hollywoodské bijáky i české komedie.
Centrum - základem každé obce je její střed. Ten musí být upravený, funkční, reprezentativní. Právě modernizaci centra Mikulovice plánují, hodlají zde investovat okolo 13 milionů korun. Práce budou zahrnovat vybudování oddychové zóny, revitalizaci zeleně, úpravu parkovacích míst, nové chodníky a zbrusu novou kanalizaci. Je to rozsáhlý projekt, který by měl být hotov v roce 2022.
Voda - téma rezonující po celém Česku, na Jesenicku možná ne tak žhavé, ale platí, že každé zodpovědné vedení obce problematiku nedostatku podzemní vody řeší. Mikulovice se rozhodly vybudovat v obci vlastní zdroj vody. Toho chtějí dosáhnout kombinací dostupných technologií - vrty, jímací zářezy ... První etapa by se měla realizovat snad na přelomu roku a etapa spolkne okolo 13 milionů korun.
Bydlení - klíčová pro rozvoj je výstavba. To, čím obec přispívá, jsou stavební parcely vhodné pro rodinné domy. Mikulovice průběžně připravují a na trh pouštějí zajímavé pozemky, i teď se na několika pracuje. Aktuálně je k mání asi 16 parcel v ceně 100 Kč za metr čtvereční. V horizontu dvou let přibude dalších 9 zasíťovaných pozemků.
Chodníky - obec hodlá nadále budovat nové chodníky, aby se zvýšila bezpečnost chodců a lidé byli motivování co nejvíce po Mikulovicích chodit pěšky.

O ZDRAVÍ JE POSTARÁNO
Dostupnost základní zdravotní péče je důležitým faktorem, podle něhož lidé taky své bydliště posuzují a podle čeho se například mladé rodiny rozhodují o nějakém stěhování se.
Můžeme říci, že Mikulovicím se v tomto směru daří a její občané mají k dispozici zubaře, obvodního i dětského lékaře, také gynekologa a fungující lékárnu. Odbornější a specifickou péči pak pacienti nacházejí v okresním Jeseníku, jeho nemocnici, případně v jiných větších městech, jako jsou Šumperk, Krnov či Olomouc.

VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH DĚTÍ
Všeobecně velké téma, které je v Mikulovicích zdárně vyřešeno. Rodiny s dětmi mají k dispozici dostatečnou kapacitu ve dvou mateřských školách. Jedna se nachází v Mikulovicích, druhá v přilehlém Širokém Brodě. Děti v nich najdou krásné barevné třídy i zábavné zahrady a milé paní učitelky.
V centru obce sídlí úplná základní škola, kde je zajištěna výuka pro žáky od 1. do 9. třídy. ZŠ je v dobrém stavu, po několika investicích (jen v roce 2018 to bylo 6 milionů) a s plnohodnotným vybavením, včetně třeba počítačové učebny, speciální třídy pro přírodopis, fyziku a chemii, knihovny a s dostatečným sportovním zázemím - kromě tělocvičny je to venkovní hřiště, v zimě kluziště. Pochopitelně nechybí družina.
Mikulovice si hlídají, aby byly školy moderní a držely trend jak vybavením, tak výukou.

POSTAVTE SI RODINNÝ DŮM
Mikulovice se snaží vytvářet podmínky k růstu počtu obyvatel a ačkoli nástroje jsou omezené, když vedení obce může, pomáhá. Obec nedisponuje volnými byty, ovlivnit se snaží alespoň přípravu pozemků vhodných k zástavbě. Každoročně nabízí několik zasíťovaných parcel, zásadnější pohyb na nemovitostním trhu stojí na soukromých vlastnících a developerech.
Aktuálně je k dispozici 16 stavebních parcel při ceně 100 Kč za m2, během dvou let Mikulovice připraví dalších 9 parcel s kompletními inženýrskými sítěmi.

KRÁSNÝ PODZIM ŽIVOTA
Pokud je tu něco, co snese opravdu přísná měřítka, pak je to pozornost, jaké se v Mikulovicích dostává seniorům. Nejstarší generaci občanů se nejvíce věnuje obecně prospěšná společnost Soužití 2005 nabízející 50 míst v bytových jednotkách ve Vile Kristýna, kde mají obyvatelé centra nárok na pečovatelskou službu. Soužití seniorům rovněž poskytuje terénní péči, jako je rozvoj jídel a léků, převoz k lékařům a tak podobně.
Dalším zařízením je z bývalé mateřské školy přebudované Komunitní centrum nabízejí smysluplnou volnočasovou náplň důchodcům z celého Mikroregionu Zlatohorsko. Uživatelé těchto služeb ročně podnikají okolo 20 akcí, jako jsou výlety, školení, exkurze a jiné. Na společenském životě mikulovických důchodců se rovněž podílí Spolek aktivních seniorů. 

K MODERNÍ OBCI PATŘÍ EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ
Mikulovice se snaží plnit roli zodpovědné obce, která naprosto precizně zajišťuje dnes už elementární svoz odpadů, ať už komunálního ke skládkování, tak toho tříděného určeného k dalšímu zpracování. Zabývá se i likvidací černých skládek.
Další páteří čistého životního prostředí je revitalizovaná čistírna odpadních vod, kterou si obec provozuje ve vlastní režii, což ji dává tolik potřebnou svobodu a flexibilitu při péči o vodu. Protože součástí Mikulovic jsou i odlehlejší místa, kam se centrální kanalizaci prostě nemůže podařit dobudovat, nabízí úřad pomoc při realizaci individuálních čistíren odpadních vod a kanalizace.
Obec se také aktivně zapojuje do přechodu domácností z topení tuhými palivy na topení ekologičtějšími formami, aby tak přispěla k úžasně čistému vzduchu, který Jesenicko tak zdobí.
V poslední době rezonuje v celé zemi téma vody a její zadržování v přírodě, také tohle Mikulovice diskutují a chystají v tomto směru aktivní kroky směrem k vlastníkům potoků, tj. Lesům ČR.

ZÁBAVY JE V MIKULOVICÍCH TAKY HODNĚ
Jestli se něčím mohou Mikulovice opravdu chlubit, pak je to na obvyklé poměry velmi nadstandardní nabídka využití volného času. Kdo chce, najde si tu zábavu, lhostejno je-li sportovec, milovník kultury anebo fanda komunitního života.
Sport - úplný výčet by byl dlouhý, zmíníme ta nejvýznamnější sportoviště, mezi něž řadíme fotbalový areál, sportovní halu a sokolovnu, víceúčelové hřiště, v zimě kluziště a z pohledu rozlohy je suverénně největším sportovištěm letiště. To je vyhlášené zejména díky skvělým podmínkám pro plachtění. Také o organizovaný sport v Mikulovicích nouze není. TJ Sport Mikulovice v obci zastřešuje tenis, stolní tenis, hokej, karate ... FK Mikulovice pak veškeré dění okolo fotbalu.
Kultura a společenský život - úspěšný ochotnický soubor Kantoři má "domovskou scénu" právě v Mikulovicích, odkud podniká zájezdy nejen po okrese Jeseník. Centrem dění je kulturní dům, ale mikulovický společenský život se odehrává i na dalších místech obce. Kromě centra je to sokolovna, fotbalové hřiště, komunitní centrum anebo venkovní areál Patolda. V obci se nachází také centrum vědění - knihovna.
Otevřete si své diáře a jen zapisujte: oslavy Velikonoc, Pálení čarodějnic, Dny Mikulovic, fotbalový turnaj, Mikulovický jarmark, Dýňové slavnosti ... To všechno v Mikulovicích slaví.
Kdyby vám tohle bylo málo, můžete se zapojit do fungování zdejších spolků a zájmových subjektů, jako jsou dvoji dobrovolní hasiči (Mikulovice, Široký Brod), Junák, Základní umělecká škola, kynologický klub a další jiní, kteří tak z Mikulovic dělají velmi živou obec.

BEZ MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ BY TO NEŠLO
Život obce zákonitě tvoří i podnikatelský sektor, ten mikulovický se opírá o největšího zaměstnavatele, úspěšného výrobce plastových výrobků Plastkon, který dává práci asi 200 lidem. Dalo by se říci, že Mikulovice jsou kamionovou velmocí, neboť v ní mají sídlo nejméně 4 dopravní společnosti s více než dvěma nákladními vozy. Největší z nich je Autodoprava Břetislav Látal s více než šesti desítkami aut, dvojkou je na Polsko orientované Kamitiro, dalšími jsou Šibl s.r.o. s třicítkou trucků a kamionová doprava Zdeňka Štěpána.
Zástupcem zemědělského sektoru, jež je venkovu vlastní, je společnost K-AGRO Mikulovice s.r.o.
Vedle toho jsou v obci aktivní drobní živnostníci ať už se svými prodejnami anebo v roli tolik užitečných řemeslníků.
Výkladní skříní obce v gastronomii je restaurace Na Palubě, která vyčnívá prakticky v celoregionálním měřítku.

CESTOVNÍ RUCH NENÍ VELKÝ, ALE EXISTUJE
OK, Mikulovice nejsou hlavním turistickým cílem Jeseníků, ale nebylo by fér je úplně opomíjet. Určitě jimi prochází červená a zelená turistická trasa, za průzkum stojí bývalý areál vojenské posádky - Naučná stezka Munou, bez Mikulovic se neobejdete coby náruživí cyklisté. A propo, cyklistická Moravská stezka startuje právě na hranicích s Polskem. Samotné Mikulovice disponují asi 15 kilometry cyklotras.
Kdo v obci hledáte ubytování, je vám k dispozici překrásný Penzion Na Palubě anebo multifunkční areál Patolda. Odsud můžete podnikat přeshraniční výlety do polského Slezska, jež si rovněž zaslouží vaši pozornost.
Máte-li rádi koně, nevynechte návštěvu ráje koní Lucky Horse Ranch v nedalekých Kolnovicích. Zde si můžete dopřát opravdu plnotučný pobyt u koní - od ubytování přes vyjížďky, péči o koně ...
Sportovci mohou využít pestrou nabídku tělu prospěšných zařízení - sportovní hala, sokolovna, fotbalová hřiště včetně umělé trávy, bowling, multifunkční hřiště (vč. tenisového kurtu), v zimě kluziště ... Zapomenout nemůžeme na sportovní letiště, kam se sjíždějí parašutisté a piloti větroňů (nejen) z celé země.

MIKULOVICE STAVÍ NA NĚKOLIKA DŮLEŽITÝCH PARTNERSTVÍCH
Mikulovice ví, že je důležité a v některých případech i výhodné, byt součástí různých uskupení, uzavírat partnerství apod. Zcela přirozeně jsou partnerskými městy Zlaté Hory a Glucholazy, družbu mají ještě se slovenským Sveržovem a polskými Pakoslawicemi.
Zajímavostí je zapojení obce do každoročního setkání všech Mikulovic v ČR, které se týká čtyřech obcí - Mikulovice u Jeseníku, Mikulovice u Znojma, Mikulovice u Pardubic a Mikulovice u Nové Vsi v Horách na Mostecku.
Z pragmatických důvodů Mikulovice jsou součástí Mikroregionu Zlatohorsko a samozřejmě jsou zapojeny do okresní platformy Sdružení měst a obcí Jesenicka.


PAMÁTNÝ STROM STARÝ JAKO MIKULOVICE
V Mikulovicích nedaleko kostela v zahradě u č.p. 5 roste 700-800 let starý tis červený, jehož výška se odhaduje na 13 metrů a obvod kmene dosahuje přibližně 250 cm. Tenhle stroj je starý jako obec sama, pamatuje komplet zdejší dějiny.

JESENICKÁ INFRASTRUKTURA JE K DISPOZICI
20 minut autem, půl hodinu busem anebo hodinu na kole to máte z Mikulovic do 'hlavního města' okresu Jeseníku, kde je zbytek toho, co člověk k životu potřebuje. Stovky čtverečných metrů obchodních ploch, kde seženete vše "od špendlíku po lokomotivu", mnoho příležitostí ke sportovnímu, kulturnímu a společenskému vyžití, nemocnici fungující pod vedením silného soukromého vlastníka. Pro ty, co ještě řeší vzdělání, je v Jeseníku solidní nabídka středních škol - gymnázium, hotelová škola a obchodní akademie, strojní a stavební průmyslovka, střední škola gastronomie a farmářství ... V okrese je silně zastoupen zejména strojní průmysl, stovky lidi pracují v cestovním ruchu a přidružených službách.


VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE (0)


MIKULOVICE NA positivJE

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.