Mikulovice mají od Arniky pochvalu za odpady

19.10.2020

Chceme udržitelné Mikulovice a vyřešené odpady jsou toho základním kamenem. Bereme každý jeden důkaz o tom, že obec na tomhle maká.
Renomovaná nezisková organizace Arnika hledá a každoročně vyhlašuje města a obce, které jsou dost dobré ve třídění odpadu, respektive vynikají nižší než obvyklou produkcí směsných odpadů. Čím méně kilogramů skončí ve spalovně či na skládce, tím víc to vypovídá o obci a její odpadové politice, tím lepší zpráva je to o občanech, jejich uvědomělosti a zodpovědnosti.
Si představte, že v rámci Olomouckého kraje si Mikulovice dokráčely pro Odpadového Oskara mezi obcemi do 5 000 obyvatel. Mikulovičákům napočítali 132,4 kg odpadků na osobu a rok. Abyste věděli, že je kam se zlepšovat, tak v rámci ČR nejlepší Chvalšiny jsou na 42 kilogramech.
Při detailním pohledu je patrné, že v posledních letech v Mikulovicích roste množství vytříděného skla (18,9 kg na osobou a rok), plastů (28,8 kg) i textilu (3,4 kg). Mikulovice dosáhly na 24% recyklaci, což je obecně považováno za úspěch, byť je potřeba se připravit na to, že skládkování bude zdražovat. Mikulovice mají řekněme dobře založeno.
Mimochodem o budoucnosti nakládání s odpady bude letošní positivJE FESTIVAL, který proběhne 26. listopadu online.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.