Mikulovice investují do kvality života

18.05.2021

Nejdříve jsme se zdráhali to nazvat investicemi, protože to nejsou investice v pravém slova smyslu, ale ve své podstatě zajišťují určité budoucí zhodnocení, byť je dnes třeba obtížně měřitelné. A ještě jednu věc výčet schválených dotací ukazuje - že řídit obec dává radním příležitost, jak život v ní ovlivňovat.

Mikulovičtí radní v posledních měsících schválili několik dotací, třeba pro jesenický Junák ve výši 49 tisíc korun, které poslouží na chod skautského oddílu. Jak známo, děti co prošly skautem, jsou velmi ceněným artiklem u všech personalistů, neboť takové zaměstnance zdobí dobré vlastnosti.

Dále rada obce schválila čtyřicetitisícovou dotaci pro TJ Sport Mikulovice, hlavního hybatele sportování na Mikulovicku. Aerobic, badminton, hokejbal, stolní tenis, nohejbal, jóga, cvičení maminek s dětmi, to všechno spadá do činnosti spolku. A Spartak Mikulovice za darovaných 80.000 Kč hodlá rekonstruovat sociální zařízení restaurace a napojit ubytovnu na kanalizaci. Když zůstaneme u pohybu, na provoz českoveského krytého bazénu Mikulovice přispívají částkou 50 tisíc. Místní fotbalisté si na opravy a provoz stadionu odnášejí 200.000.

Dvacet tisíc formou dotace získala Charita Jeseník, která se stará i o občany Mikulovic. Tenhle příspěvek má vylepšit kvalitu služeb charity.

Štědrá byla obec na obecně prospěšnou společnost Soužití 2005, která za obdržených 600 tisíc korun bude částečně financovat svůj chod včetně terénní pečovatelské služby na území Mikulovic, část bude použita na činnost klubu maminek. A co Mikulovický spolek aktivních seniorů? Schválených 50 tisíc je určeno na jeho činnost a pořádaní akcí. Do zlatohorského Domova důchodců putuje dar 12 tisíc korun.

To Mikulovický spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Mikulovice si díky rozhodnutí rady odnáší 131 tisíc, z čehož spolek bude financovat svůj chod a pořádat naplánované akce.

Organizátoři Truck srazu dostali od Mikulovic 50 tisíc na zajištění dětského kulturního programu během akce.

Vynechali jsme ještě několik menší, cca pětitisícových darů, těch peněz, jimiž Mikulovice přispívají na činnost a služby pro své občany, není tak úplně málo, ostatně Mikulovice jsou partnerem také positivJE. Jejich profil na positivJE najdete zde.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies