Tři studentky GymJes uspěly v soutěži Nadace Olgy Havlové

15.11.2021

Bohatá a chytrá společnost pomáhá lidem, kteří nejsou bohatí, nejsou zdraví, nebo kteří jen neměli v životě tolik štěstí. Ale ono to pro tu bohatou společnost není nic automatického, k té chytrosti si musí dospět.

Výborně k výše řečenému dospěly tři studentky Gymnázia Jeseník - Nikol Paschkeová, Anna Krčmářová a Terezie Veselá. Děvčata se zapojila do výzvy pro středoškolské studenty 'Daruj srdce'. Stojí za ní Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Týmy z 28 středních škol přihlásily veřejně prospěšné projekty neziskových organizací a trojka z GymJes do toho šla s cílem získat prostředky pro Charitu Jeseník. Ta na Jesenicku poskytuje sociální služby pro seniory a zdravotně a mentálně postižené lidi.

Jaká sláva, že se věc povedla, Anna, Terezie a Nikol pronikly mezi TOP 10 oceněných projektů a z Knihovny Václava Havla, kde se závěrečné setkání konalo, si kromě certifikátu odnesly 20 tisíc korun. Za ně si Charita Jeseník chce pořídit Oxygenerátor, to je laicky řečeno výrobník kyslíku.

Nadšeně tleskáme a přejeme Jesenicku další bohatnutí a moudření společnosti, která má v pomoci potřebným svoji nezastupitelnou roli.

Foto (zdroj): Jiří Stokláska

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.