DATA: Slabé stránky vzdělávání na Jesenicku podle PAQ Research

07.11.2022

Cílem vzdělávání na Jesenicku je co nejvíce rozvíjet potenciál všech dětí. A to není věc, kterou jde nařídit nějak centrálně z ministerstva. Regionální školství se dočkalo pozornosti špičkové sociologické výzkumné agentury PAQ Research, aby nám její odborníci interpretovali data, podle nichž se dovídáme mnoho o slabých místech jesenického vzdělávacího systému.

Má náš region vysoké absence, propadání nebo spíše zaostává podíl excelentních žáků? Jak tohle ovlivňuje zatížení rodin různými sociálními problémy? Ale hlavně - jaké si máme nastavit realistické cíle pro snižování vzdělávací neúspěšnosti a zvyšování vzdělávací úspěšnosti. Co je to ta vzdělávací neúspěšnost? Nedokončování základní školy, propadání a absence. A vzdělávací úspěšnost vyjadřuje výsledky žáků u jednotných přijímacích zkoušek, což jinými slovy prozrazuje, zda a jak moc jsou výsledky žáků excelentní na konci ZŠ.

Náš okres má velké problémy s destabilizující chudobou (exekuce, bytová nouze, sociálně vyloučené lokality). Je zde velmi vysoké obecné socioekonomické znevýhodnění (nezaměstnanost, vzdělanostní struktura).

VZDĚLÁVACÍ NEÚSPĚŠNOST PO OKRESECH (ORP)
Srovnání vzdělávací neúspěšnosti po jednotlivých ORP (obec s rozšířenou působností).
- světlá barva = velmi nízká
- tmavě červená barva = velmi vysoká 

Zdroj: PAQ Research (výpočet), MŠMT, ČŠI, ČÚZK (CC-BY)

Dobré analýzy nabízejí i cesty ke zlepšení, ta od PAQ Research dává solidní návod, kam až může zdejší školství aspirovat. Nejvyšší potenciál pro zlepšení je u indikátorů nedokončování ZŠ (okres JE 5,8 %, průměr ČR 3,8 %), propadání v ZŠ (okres JE 3,5 %, průměr ČR 1,4 %), absence v ZŠ (okres JE 98,4 hod., průměr ČR 87,5 hod.) a umístění deváťáků mezi nejlepší pětinou na přijímacích zkouškách (okres JE 13,6 %, průměr ČR 22,3 %).

Jestliže jsou takovým problémem exekuce, potom se ptejme obcí jako věřitelů, nakolik aktivně se svými občany (dlužníky) řeší splátkové kalendáře, propagaci programů typu "milostivé léto", oddlužovací poradenství nebo poradenství okolo snižování spotřeby energií? Ptejme se škol, jak moc se zabývají ve výuce finanční gramotností žáků, zda jsou zapojeny do projektu obědy do škol zdarma, jak hojně nabízejí doučování apod. Je toho celá řada.

Srovnání vzdělávací úspěšnosti po jednotlivých ORP (obec s rozšířenou působností).
Výsledky žáků u jednotných přijímacích zkoušek.
- světlá barva = velmi nízká úspěšnost
- tmavě modrá barva = velmi vysoká úspěšnost

Zdroj: PAQ Research (výpočet), MŠMT, CZVV

Kdyby platilo, že všechno je věcí peněz, tedy i to zlepšení výsledků vzdělávání na Jesenicku, pak to v tomhle případě neladí. Stát posílá na každého žáka 49 332 Kč (průměr ČR je 42 829 Kč), zřizovatelé (obce) posílají na každého žáka 12 851 Kč (průměr ČR je 11 455 Kč).

I když se ředitelé škol snaží odvádět perfektní práci, i když jim v tom pomáhá platforma Vzdělávání Jesenicko, tak některé potíže regionálně nelze přetlačit. A tak slibujeme ředitelkám a ředitelům základních škol, kteří se chystají na panel Moderní vzdělávání (24.11., positivJE FESTIVAL), že to téma otevřeme i s našimi panelisty.

Více grafů a statistik od PAQ Research najdete v naší sekci DATA z Jesenicka - Vzdělávání.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.