ZŠ Jeseník otevře přípravnou třídu

09.03.2021

Od školního roku 2021/2022 otevře ZŠ Jeseník v případě naplnění přípravnou třídu. Tato třída bude určena dětem s odkladem povinné školní docházky, u nichž bude mít za cíl vyrovnat jejich vývoj a vybavit je pro školu potřebnými dovednostmi a návyky (zaměří se na cílený a systematický rozvoj řeči, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti a pracovního chování). Dětem by měla zajistit snadnější začlenění do vyučovacího procesu v první třídě a předcházet případným budoucím školním neúspěchům.

Text a foto (zdroj): ZŠ Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.