Základní školství na Jesenicku má nadprůměrný objem peněz, je potřeba je dobře utrácet

21.02.2022

Těžké téma při pondělku pro vás máme. Zaměřili jsme pozornost na kvalitu vzdělávání na Jesenicku. Použili jsme informace výzkumníků z PAQ Research a jejich Mapavzdelavani.cz. Ti si posvítili na nerovnosti ve vzdělávání v Česku, šli na to přes tři klíčové parametry - absence, propadání a nedokončení ZŠ. Míra neúspěšnosti dětí na školách totiž souvisí se sociálními problémy v regionu (bytová nouze, exekuce, nezaměstnanost apod.), a to si bez nalhávání můžeme přiznat, je trabl také Jesenicka.

Čtyři indexy zachycují situaci našeho okresu, ve dvou to bohužel není optimální, ale v jednom naopak velmi pozitivní.

Index 1/ Vzdělávací problémy - na základních školách Jesenicka ZŠ nedokončí 5,7 % dětí (průměr ČR 4,4 %).

Index 2/ Destabilizující chudoba - zahrnuje sociální vlivy, kdy rodiče školáků jsou nezaměstnaní 5,5 % (průměr ČR 3 %), v exekuci 22,4 % (ČR 16,7 %), sami rodiče mají nízké vzdělání 9,5 % (ČR 6,8 %).

Index 3/ Zaostávání vzdělávání za sociální situací okresu - neboli výpočet toho, zda neúspěšnost žáků odpovídá sociální situaci okresu. V případě Jesenicka to více méně odpovídá.

Index 4/ Financování škol - důležitý výpočet toho, kolik peněz jde na vzdělávání jednoho žáka za rok, a tady je to ta slibovaná dobrá zpráva. Na každého žáka mají základní školy na Jesenicku k dispozici 68 417 Kč (průměr ČR 60 134 Kč), přičemž nejvyšší rozdíl je v příspěvku od státu (Jesenicko 52 607 Kč, ČR 46 263 Kč), jesenické obce dávají v průměru 12 851 korun (ČR 11 457 Kč). Zjednodušeně můžeme říci, že peněz je v místním vzdělávacím systému víc než je v Česku běžné, je potřeba se zaměřit na jejich co možná nejlepší využití.

Prezentovaná data hovoří za celý okres Jeseník a je nutné pracovat s tím, že škola od školy může být situace diametrálně jiná. Aktéři zapojení do vzdělávání v našem regionu ale ví, že mluvit a pracovat na úrovni školství potřebujeme na celookresní úrovní.

Námět (zdroj): Petr Vítek, Jarda Knotek
Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.