Základka v České Vsi zapojuje děcka i kantory do mezinárodních spoluprací

24.02.2023

Kvůli jazyku, kvůli cestování a poznávání jiných národů, kvůli práci v mezinárodních týmech, kvůli čerpání nepřenositelných zkušeností, kvůli překonávání ostychu a trémy, kvůli vykročení z komfortní zóny, kvůli novým přátelstvím... Kvůli tomu všemu je skvělou zprávou, že základní škola v České Vsi získala akreditaci Erasmus+, která zdejší úspěšné vzdělávací instituci zajistí zapojení do mezinárodních projektů a zhmotnění výše uvedených 'kvůli'.

Jsme si jisti, že čím kvalitnější vzdělávání budeme na Jesenicku provozovat, tím líp se tomuhle regionu povede. Aktuálně se s Inovačním centrem Olomouckého kraje snažíme přitáhnout základky z Javorníku, České Vsi a Jeseníku ke konceptu kreativního učení. To spočívá v tandemovém učení, kdy je ve třídě vedle učitele ještě umělec/kreativec.

Zapojení České Vsi do mezinárodní spolupráce, jakou je Erasmus+, dává obří příležitost jednak žákům, ale i pedagogům. Těm program poskytuje prostor k seberozvoji, když je čekají například jazykové a metodické kurzy a čeká je i tzv. stínování ve školách v zahraničí, které jim umožní poznat jiné vzdělávací systémy a jiné způsoby vyučování. To se hodí o to víc, o co víc se mezi odborníky na školství mluví o nevyhnutelné reformně českého vzdělávacího systému.

Akreditace, kterou převzal ředitel ZŠ Česká Ves Filip Worm, dává škole jistotu, že až do roku 2027 je postaráno o finance i o zahraniční partnery a škola se může soustředit na zapojování žáků a kantorů do projektu Erasmus+.

Foto (zdroj): ZŠ Česká Ves

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.