Podpořte děcka ze ZŠ Vápenná, za obnovu osady Kamenná jsou v soutěži Gratias Tibi

24.09.2023

Máme tendenci nadržovat mladým a nadšeně tleskáme všemu, co se jim povede. Na stupnici od jedné do desíti dáváme desítku akci, za níž stojí žáci Základní školy Vápenná.

Holky a kluci vápennské Montessori třídy si zamilovali památné místo - bývalou sudetskou osadu Kamenná v Rychlebských horách. V průběhu tří let postupně obnovili místa, která bývala součástí obce. Nejprve postavili zvoničku a kovaný kříž, vyčistili pramen pitné vody a pod vedením architekta také vybudovali "útulnu" pro kolemjdoucí turisty. K jejímu slavnostnímu otevření uspořádali vlastními silami festival s bohatým hudebním programem, kde vystoupili zejména místní umělci, ale i žáci samotní. Vytvořili tak ojedinělé místo, kde se mohou společně setkávat a předávat ostatním kus historie místa, kde žijí.

Porota soutěže Gratias Tibi vyzdvihuje neuvěřitelnou samostatnost a akčnost žáků a žákyň, ale také zájem o jejich okolí a nedávnou historii. Na projektu také ocenila, že je dlouhodobý a že si žáci důkladně promysleli postup obnovy. Dohledali si informace k zaniklé osadě a zajímali se o původní obyvatele obce. Projekt má hmatatelný výsledek, přesah i mimo jejich komunitu a může být inspirací nejen pro jejich vrstevníky.

Námět a foto (zdroj): Gratias Tibi   

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.