DATA: Kdo tu žije, ten se s Jesenickem v zásadě identifikuje

15.01.2024

S ředitelem vědecko-výzkumného centra Accendo Luborem Hruškou jsme se potkali na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se debatovala podpora pohraničních regionů. Pan docent upozornil na zajímavé výsledky, které naměřili na Jesenicku v letech 2018-19, když pracovali na Velkém historickém atlasu českého Slezska (zahrnuje Těšínsko, Ostravsko, Opavsko, Jesenicko). Mimo jiné se v něm zabývali regionální identitou obyvatel Jesenicka a zjištění nejsou vůbec špatná. Považujeme to za jistý protipól jiných srovnání a žebříčků (např. Obce v datech), jež pracují hlavně s tvrdými daty.

Publikace Lidé a krajina českého Slezska přináší na 700 stranách četná zjištění potvrzující, že největší předpoklad pro zformování kladného vztahu k regionu má ten, kdo se v něm narodil. Z positivJE ale moc dobře víte o spoustě hrdých přistěhovalců ;-)

Sledována byla identifikace obyvatel s regionem Slezska a jejich pohled na kvalitu života. Je pozoruhodné, že nejspokojenějšími obyvateli celého Slezska byli právě ti z Jesenicka (odpověď rozhodně spokojen/a 65,1 %, spíše spokojen/a 29,6 %). Vědci navíc v knize zmiňují, že s nástupem třetí generace nových osídlenců dochází k postupné stabilizaci regionální identifikace, tak by čísla nemusela klesat.

Výsledky sociologického průzkum - výběr oblastí spokojenosti

Zdroj: ACCENDO (2020), Sociologické šetření 

Jak jsme v detailu dopadli? Přes 71,4 % obyvatel žijících v jesenické části Slezska vyjadřuje celkovou spokojenost se svým životem. Opakujeme 71,4 %! Příjemně vysoké hodnoty byly zjištěny u spokojenosti s krajinou (73,6 %), osobním životem (73 %), kvalitou bydlení (72,5 %) a s přáteli (72,1 %).
A co jsou nejsilnější argumenty, proč tady respondenti žijí? Je to jejich domov, založili tady rodinu a mají tu přátele. Mezi nejpozitivněji hodnocenými atributy hovořícími ve prospěch života na Jesenicku zaznělo těchto top 5 věcí: příroda, atmosféra, dostupnost služeb, dopravní dostupnost a upravenost okolí.

Spokojenost obyvatel s oblastmi života na Jesenicku

Zdroj: ACCENDO, SZM (2018), Sociologické šetření obyvatel českého Slezska

Víte, co ještě potěšilo? Že 37,5 % respondentů z Jesenicka je velmi hrdých a 58,1 % dosti hrdých na to, že jsou občany ČR.

Kamil Kavka
Foto (zdroj): Google Map
Data (zdroj): publikace Lidé a krajina českého Slezska
Námět (zdroj): Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.