DATA: Top 20 investic na Jesenicku za 20 let v EU

06.05.2024

Jesenicko 20 let těží z toho, že je naše země součástí Evropské unie. Chceme u kulatého výročí připomenout 20 významných investice, které by se tady v letech 2004-2024 buď neodehrály anebo odehrály za mnohem masivnějšího zapojení místních peněz.

Tady je dvacet projektů spolufinancovaných eury z Bruselu, díky nimž je okres Jeseník lepším místem. 1. oprava silnice na Červenohorské sedlo (dotace 548mil. Kč), 2. nové koleje na trati Jeseník-Hanušovice (138mil.), 3. adolfovická úpravna vody právě dostává připojení nového vodního zdroje v podobě Keprnického potoka (88mil.), 4. obec Písečná (58mil.) a 5. město Žulová (49mil.) mají nové kanalizace, 6. Charita Jeseník vybudovala Denní stacionář Šimon (45mil.), 7. město Jeseník zrevitalizovalo Masarykovo náměstí (39mil.), 8. a 9. Nemocnice AGEL Jeseník modernizovala přístrojové vybavení (42mil. a 20mil.), 10. v Jeseníku bylo postaveno Centrum sociálních služeb (41mil.), 11. javornický Warex rekonstruoval výrobní prostory (39mil.), 12. Zlaté Hory revitalizovaly centrum (36mil.), 13. Mikulovice si postavily centrum pro sport a volný čas (34mil.), 14. došlo k zateplení administrativní budovy IPOS v Jeseníku (34mil.), 15. Bernartice získaly centrum volnočasových aktivit (29mil.), 16. město Javorník si zrekonstruovalo čistírnu odpadních vod (28mil.), 17. část silnice II. třídy z Mikulovic do Javorníka prošla modernizací (25mil.), 18. Priessnitzovy léčebné lázně zainvestovaly do hlavní budovy včetně balnea (24mil.), 19. Nadační fond V.Priessnitze získal prostředky na rekonstrukci Wiener Kaffeehause (23mil.) a dvacítku důležitých projektů uzavírá modernizace čistírny odpadních vod ve Zlatých Horách (22mil.).

Evropská unie nejsou jenom dotace, ale taky společná politika rodící se na kompromisu 27 zemí. Takto vznikl i třaskavý Green Deal nebo politiky grilovaný migrační pakt. My dneska o tom všem budeme mluvit od 17 hodin v Čajbaru, kde s českým zastoupením Evropské komise pořádáme besedu se Zdeňkovu Blišťanovou a Viktorem Daňkem o dvaceti letech Jesenicka a ČR v EU. Přijďte podebatovat.

Kamil Kavka
Data (zdroj): portál Dotaceeu.cz
Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.