DATA: Vzdělanost Jesenicka jde nahoru, na republikový průměr pořád ztrácíme

11.07.2022

Moudré hlavy tvrdí, že čím vzdělanější je společnost, tím bohatší je (může být). Slovem 'může' vyjadřujeme podmínku, že vzdělaná společnost umí svou vzdělanost využít ve svůj vlastní prospěch. Touto perspektivou jsme rozebrali vzdělanostní strukturu Jesenicka poté, co Český statistický úřad uvolnil data z loňského sčítání.

Dvě zprávy pro vás máme. Jednu dobrou, jednu špatnou. Ta dobrá je, že od předposledního sčítání (r. 2011) došlo ke zlepšení struktury nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatel okresu Jeseník. Ta špatná je, že za republikovým průměrem zaostáváme, i když trend je pozitivní.

Předně si pojďme říct, že se od posledního sčítání na Jesenicku zmenšil počet lidí s ukončeným vzděláním (15+ let) o 2 849. Při sčítání statistici pracovali s hodnotou 30 293. A k čemu se tedy dopočítali?

Klesl počet obyvatel s jen základním vzděláním, a to na 15,4 % (v roce 2011 to bylo v okrese Jeseník 22 %). Zaměstnanci bez dokončeného vzdělání jsou až na výjimky odsouzení k hůře placené práci.

Důležitá zpráva pro ty, co stále argumentují klesajícím počtem vyučených lidí - ten zůstává posledních deset let prakticky neměnný, nyní se pyšní výučním listem 37,7 % lidí (v roce 2011 38,4 %).

O dvě procenta (na 27 %) se zvedlo množství lidí s maturitou. To jsou cenná dvě procenta, ať je ta maturita v jakémkoli oboru.

Ještě pozitivnější posun nastal u absolventů vysokých škol, zde se Jesenicko od roku 2011 posunulo z tehdejších 8 % na 10,7 %. Zaplať pánbůh za to, vedle doktorů, učitelů a vedoucích úředníků potřebují bakaláře, inženýry a magistry místní firmy.

Další rozměr vypovídací hodnoty z čísel získáme ve chvíli, kdy je srovnáme s celorepublikovým průměrem, a to už se dostáváme k té horší části zprávy. V Česku je o 2,5 % méně lidí s jen základním vzděláním, o 4 % lidí více má maturitu a hlavně - vysokoškolské vzdělání má v ČR 17,6 % občanů, to je skoro sedmiprocentní rozdíl v neprospěch Jesenicka, a to je fakt hodně.

Tyhle informace míří hlavně k rodičům, aby své děti ve vzdělávání povzbuzovali.

Vůbec se nebojme produkovat více maturantů, v souvislosti s nasazováním moderních technologií ve firmách roste tlak na jejich znalosti.

Absenci vysokoškoláků, kteří by ve firmách měli drajvovat inovace, můžeme kompenzovat například prostřednictvím služeb Inovačního centra Olomouckého kraje, které se podporou výzkumu a vývoje ve firmách zabývá. Slibujeme si to i od zamýšleného městského inovačního centra, jež by chtělo do Jeseníku přilákat nějakou univerzitu.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.