Střední průmyslová škola Jeseník chystá redesign interiérů

24.08.2023

Jesenická průmyslová škola má netuctové mentální nastavení. Studenta chápe jako klienta přicházejícího si pro co nejkvalitnější vzdělání. Tomu škola podřizuje všechno.

Nejnověji to, jak se student ve škole cítí. eMko se pouští do redesignu interiérů budovy a jak je zvykem, nevolí standardní řešení typu bílá výmalba a nábytek dekoru buk. Najali interiérového architekta, dali mu zadání a teď se pouští do realizace jeho příjemně odvážných návrhů. Syté barvy, tmavé stropy, moderní obklady, nasvícení interiéru… Vzhled odpovídající moderně smýšlející vzdělávací instituci.

Zajímavý je i způsob řešení projektu. Škola nakoupí jenom materiál, samotné provedení už obstarají učni školy v rámci praxe a pod dozorem školních pracovníků údržby. Na prvním místě je úspora nákladů. Ty škola odhaduje přibližně na třetinovou výši (400 tisíc korun) než kdyby rekonstrukci zadala komerčnímu subjektu. Další pozitivní efekty jsou nasnadě - učni si osvojí nové dovednosti a jako bonus získají osobnější vztah ke svojí škole. "Snažíme se o maximální efektivitu, kdy za pomoci vlastních lidských zdrojů děláme práci, na kterou si mnozí objednávají firmy. Podružným efektem tohoto řešení je zvyšovaní odbornosti a nabývání nových zkušeností našich pracovníků.", okomentoval motivaci školy vedoucí THP oddělení Tomáš Tyl.

Dalších 400 tisíc škola vrazí do nového nábytku. Po vzoru jesenických domácností to i v jejím případě bude nábytek z Polska. Na školu dorazí na konci září.

Celá modernizace je rozplánována na následující školní rok, takže na eMku se vlastně bude celý rok něco dít.

Občas se tam bude dít i positivJE MOTIVATOR, hledáme vhodné spíkry.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.