Dvě jesenické školky zapojeny do vzdělávacího programu 'Začít spolu'

01.11.2021

Kvalita vzdělávacího systému má významný dopad na to, jak se Jesenicku bude dařit. Vzdělaná společnost je ta, která provede místní firmy potřebnou transformací na průmysl 4.0 a přispěje ke vzniknu nových podnikatelů. Víte, že naše školy všech stupňů (od mateřinek, přes základky až po střední) nemusí pouze čekat, jak kvalitu školství zvedne příslušné ministerstvo, ale už dnes mohou využít zajímavé projekty?

Třeba se mohou zapojit do celorepublikového vzdělávacího program 'Začít spolu'. Ten nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

K našemu překvapení jsou do toho zapojeny zatím jen dvě jesenické mateřské školy (MŠ Kopretina a MŠ Karla Čapka), ale zaplať pánbůh za ně. Děti z těchto dvou školek mají k dispozici centra aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti a kompetence. Paní učitelky předkládají různé typy činností na míru individuálních potřeb dětí, a ty na oplátku přebírají spoluzodpovědnost za své vzdělávání.

Ale program 'Začít spolu' je skvělou příležitostí pro kvalitativní posun i na základních školách, kde se pozornost od množství učiva přesouvá více k potřebám žáka, důraz je kladen na tzv. měkké dovednosti, kde aktivitu přebírá místo učitele žák a kantor plní roli jakéhosi průvodce. Důležité, že chyba (špatná známka) není nazývána selháním, ale spíše procesem učení. V takovém prostředí se děti učí pracovat s časovým plánem a místo pouhého memorování znalostí umí argumentovat a kriticky myslet. To je výbava pro 21. století.

Přáli bychom si, aby se do programu zapojilo více škol, aby nám v patnácti letech odcházeli na střední školy žáci připravení na to, co je po středních a vysokých školách čeká - tedy rychlejší změny na pracovním trhu, kde je devízou schopnost se na ně adaptovat.

Foto (zdroj): Unsplash, město Jeseník, MŠ Karla Čapka Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.