Zájem Romana Janase o válečné zajatce na Jesenicku vrcholí knihou

26.11.2023

Českoveský Roman Janas už 18 let pracuje na tom, aby naše vnímání válečné historie na Jesenicku neopomíjelo ten fakt, že vedle jeho obyvatel a bojujících vojáků, to byli také zajatci, kdo válkou trpěl.

Jako připomínka šesti tisící britských, francouzských, polských, srbských a sovětských válečných zajatců, kteří v letech 1939-1945 pracovali, živořili a umírali na Jesenicku, vychází kniha, pod níž je zakladatel Válečného muzea v České Vsi podepsán.

Roman Janas si k napsání knihy o těžkých osudech zajatých mužů přibral zkušeného historika Pavla Macháčka z Vlastivědného muzea Jesenicka. Autoři na 250 stranách přináší mnoho zajímavých faktů a premiérově publikovaných informací. Cennou textovou část doplňuje velké množství fotografií a kopií dobových dokumentů. "Je to i odrazový můstek pro budoucí badatele, pokud by se chtěli tímto tématem zabývat.", přiblížil přínos publikace pro ještě správnější výklad zdejší minulosti.

Před osmi lety vznikla myšlenka dostat na papír historii zajateckých táborů včetně co nejvěrohodnějšího popsání otřesných podmínek, v jakých zajatci žili. Novodobí otroci tu v časech druhé světové války tvrdě pracovali ve zdejších lomech, lesích či na polích. Síla čtrnácti příběhů je umocněna tím, že se odehrávaly i na místech, z nichž některá pořád lze vidět a navštívit.

Kniha Váleční zajatci na Jesenicku v letech 1939-1945 je pro fajnšmejkry, ale může se hodit každému místňákovi majícímu chuť doplnit své znalosti o pořád ještě nedávné minulosti.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.