Vlastivědné muzeum Jesenicka chce novou expozici fauny a flóry pro děti

22.02.2023

To poslední, co v budově Vodní tvrze coby muzeu nenajdete, je stálá expozice určená opravdu dětem. Nepočítáme občasné prázdninové herny, myslíme místo stabilně vyhrazené nejmladším návštěvníkům instituce zvané muzeum.

Vlastivědné muzeum Jesenicka vystěhovalo depozitáře, které přece nemusí zabírat lukrativní muzejní prostor v centru města, spojilo se s Olomouckým krajem a jeho prostřednictvím podalo žádost o devítimilionovou dotaci na vybudování nové expozice fauny a flóry. Živá příroda Jesenicka, pokud se projekt povede zrealizovat, představí návštěvníkům čtyři typy biotopů - kulturní krajinu, rašeliniště, les a alpínské bezlesí. Návštěvník při průchodu expozicí zažije postupnou změnu krajiny, k níž dochází s rostoucí nadmořskou výškou. Počítá se s řadou herních prvků, mělo by jít například o dutinový strom či jeskyni s netopýry. A určitě dojde k využití moderních zobrazovacích technologií. Ředitel jesenického muzea Pavel Rušar je aktuálně na stáži v rakouském Grazu, kde se snaží navnímat, jak moderní technologie využívají muzejníci u našich jižních sousedů.

Pokud to s dotací klapne, za 9 milionů (dotace až 80 %) bude nádherně vyplněn prostor I. patra muzea, o což se postarají kromě profesionálních architektů také studenti univerzit, s nimiž je Pavel Rušar v kontaktu. Snad je to pojistka, že expozice bude pro mladé opravdu atraktivní.

A Jeseník dostane další atraktivitu pro rodiny s dětmi, jsou-li hory bez sněhu nebo bez slunce, aneb taťka s mamkou zajdou do expozice čarodějnických procesů, děti se zábavnou formou seznámí s faunou a flórou Jesenicka.

Až se tohle povede, bude na řadě rekonstrukce rodného domu Vincenze Priessnitze, druhé nejvýznamnější stavební památky, o kterou se Vlastivědné muzeum Jesenicka u nás stará.

Foto (zdroj): Vlastivědné muzeum Jesenicka

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.