Podpora regionů doputuje i na Jesenicko

15.07.2021

Víme, drsný jesenický kraj si žádá drsná (rozuměj jasná a rychlá) řešení, ale nejde to tak vždycky, tím spíše, stojí-li za řešeními vyšší politické patro (rozuměj kraj, stát, unie). Nechlácholíme se, jen jsme trpěliví a věříme, že po slovech dojde na činy, protože i na posledním jednání tzv. Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje opětovně zazněla podpora Jesenicka, coby hospodářsky složitějšího území.

Na úrovni ministerstev jsou připravovány strategie, jejichž následná realizace přinese užitečné projekty i v okrese Jeseník. Na zasedání se mluvilo i o případové studii, v níž budou potíže Jesenicka v sociální a hospodářské oblasti ještě lépe popsány, aby byly budoucí finanční zdroje nasměrovány co nejlépe.

Ale třesky plesky, páni politici, nás zajímají výsledky, tak pojďme do toho ;-)

Pro všechny, kterých se téma týká, máme dobrou zprávu - téma regionálního rozvoje bude součástí positivJE FESTIVALU (25.11.2021), kde má panelová diskuse 'Smart region' své už pevné místo.

Foto (zdroj): Olomoucký kraj

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.