Jesenicko v Evropě 9: Zaměstnanost

13.09.2023

Díky předchozím osmi dílům seriálu 'Jesenicko v Evropě' už víte, jak velký objem peněz sem Evropská unie doručila, aby se okres stal lepším místem pro život. Řešili jsme tady dotace do cestovního ruchu, dopravní infrastruktury, regionálního rozvoje, podpory podnikatelů, životního prostředí a vzdělávání. V součtu rozhodně stovky miliard.

Dnešním tématem je zaměstnanost a přehlídka projektů majících v náplni ambici ovlivnit dění na místním trhu práce. Suverénně největším příjemcem, a tedy i redistributorem, byl Úřad práce. Ten jesenický rozdal např. v letech 2007-2013 miliony za odborné praxe u zaměstnavatelů, rekvalifikace a poradenství osobám do 30 let, aby zvýšil šanci jejich úspěchu na trhu práce. Stejná instituce, jiný projekt - "Na skok!" zaměřený na osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání. Realizovaly se rekvalifikace, odborné praxe, vytvářela se nová pracovní místa, zprostředkovávala zaměstnání apod. Zajímavé, že Úřad práce už v roce 2013 realizoval projekt na harmonizaci zaměstnání a rodiny, přičemž o deset let později nejsme o moc dál. Miliony putovaly na Jesenicko osobám pečujícím o děti do věku 10 let. A zase - rekvalifikace, aktivizace cílové skupiny, kariérové poradenství, vytváření pracovních míst, podpora pružných forem zaměstnávání atd. Jesenicko se může chlubit relativně nízkou nezaměstnaností absolventů mj. díky projektům, jako "Šance pro středoškoláky" a "Absolvent v Ol. kraji", kdy se aktéři zaměřovali vyloženě na absolventy v evidenci ÚP, se kterými individuálním přístupem řešili jejich kariéry, změny profesí, nové kompetence. Obdobné aktivity, další cílová skupina - nezaměstnaní s výučním listem a opět podpůrný program snažící se jich co nejvíce zaměstnat. Anebo se pro změnu realizoval projekt "Využijte zkušenost", ve kterém se prostřednictvím Úřadu práce věnovala pozornost zkušeným zaměstnancům ve věku 45+. Další porce milionů pro Jesenicko. A pak něco hodně podobného pro lidi v předdůchodovém věku.

Příjemně překvapilo, že takové Supíkovice šly v roce 2013 do projektu zvyšujícího naději nezaměstnaným na zisk práce díky rekvalifikacím a kurzům. Obdržených 4,9 milionů bylo využito kromě Supíkovic ještě v Písečné, Velkých Kuněticích a Staré Červené Vodě.

Když to takhle bilancujeme, vkrádá se nám na mysl otázka, jak to bude, až se Česká republika stane čistým plátcem EU. Nehrozí sešup dolů, protože příjemci dotací nemusí faktickou udržitelnost hnát přes časový horizont, k němuž se žadatel o dotaci zavázal. Neplatí to absolutně, ale určitě by si někdy projekty zasluhovaly pokračování i bez dotačních peněz.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.