Javornický meteorolog Michal Zajonc naměřil evropský rekord

07.02.2024

Michal Zajonc je na javornickém městském úřadě zodpovědný za PR (vztahy s veřejností). Stará se o facebookový profil Javorník a jeho dění a je součástí týmů Meteo Včasné Varování. Ostatně díky Michalovi mají obyvatelé Javornicka i nadstandardně detailní informace o počasí, často doprovozené aktuálními fotografiemi města.

Už 13 let provozuje svůj veliký koníček. Je nadšeným meteorologem s vlastní meteorologickou stanicí a veškerou měřící technikou, která k tomu patří. Zárodek netradičního hobby jde vystopovat v Michalově dětství, kdy po zahradě běhal v dešti s kelímky, aby změřil množství srážek. Definitivně se na dráhu "rosničkáře" vydal v roce 2009, kdy se Javornickem prohnala blesková povodeň. Chtěl pochopit, co se tehdy stalo. Přes Český hydrometeorologický ústav si sehnal starší vyřazenou stanici a na zahradě svého domu začal měřit teplotu, srážky, tlak, intenzitu větru, vlhkost… Měřit, znamená zapisovat, a zapisovat znamená mít data a mít data znamená je zpracovávat a publikovat. S neuvěřitelnou zarputilostí tak vydává měsíční reporty plné zajímavých tabulek a komentářů.

Když tohle děláte, a k tomu sledujete extrémní jevy, analyzujete každou bouřku, zapisujete přílety a odlety čápů a vlaštovek, zvyšujete šanci, že zachytíte něco mimořádného. Michalovi se to povedlo 1. ledna 2023, kdy v Javorníku naměřil historicky nejvyšší lednovou teplotu v Česku. A tehdejších 19,6 °C bylo i rekordních v rámci celé Evropy.

Tahle činnost má své limity, kdy pro Michala není úplně jednoduché zmizet na více dní mimo Javorník. Už na tom ale pracuje. "Dceru to baví také, chodí do budky se mnou, a učí se měřit. Kdo ví, třeba to jednou po mně převezme a bude pokračovat," uzavřel s nadějí v hlase Michal Zajonc. Možná se najde nástupce mezi některým z dětí, které za ním hojně chodí v rámci exkurzí mateřských a základních škol.

Vedle této kratochvíle je Michal aktivním dodavatele reportážních videí do lokálního projektu České televize iReportéři, tedy nedělá PR jenom Javorníku, ale celému Jesenicku.

Kamil Kavka
Foto (zdroj): Český hydrometeorologický ústav ČR a Michal Zajonc 
        

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.