DATA: Vzkaz mladým - i na Jesenicku platí, čím vyšší vzdělání, tím lepší pozice na pracovním trhu

30.10.2023

V některých debatách je to jako červený hadr na býka, tvrdit, že vysokoškoláků je na Jesenicku málo (10,7 % v r. 2021, Sčítání lidu, bytů a domů), když mnozí zaměstnavatelé zoufale shánějí pracovníky do výroby, u nichž si často vystačí s vyučenými (37,7 % v r. 2021, Sčítání lidu, bytů a domů). Dnešní priority firem chápeme, ale budou jejich požadavky na zaměstnance stejné i za pět či deset let?

Vzdělanostní struktura ČR versus okres Jeseník
(srovnání dat ze sčítání lidu 2021 Jeseník a ČR /prům./) 

Zdroj: ČSÚ; Sčítání lidu, bytů a domů 2021

Na trhu práce totiž platí, že nezaměstnanost hrozí nejvíc tam, kde chybí středoškolské vzdělání (oproti vysokoškolákům až desetkrát více). A platí ještě jedna věc – maturita je velmi dobrou ochranou před ztrátou zaměstnání (tvoří asi jen 1,7 % nezaměstnaných v rámci ČR).

Ačkoli doplnit si vzdělání kdykoli v dospělosti je možné, dokonce žádoucí, míříme teď hlavně na mladé, kteří aktuálně jsou ve vzdělávacím procesu. Je chceme povzbudit, aby ti, jimž hrozí nedodělání ZŠ zabrali a urvali alespoň výuční list. Aby ti, kteří se vyučí, minimálně zvážili dodělání maturity na nástavbovém studiu. A ti, kteří vystudují střední školu s maturitou, aby klidně zkusili vysokou školu. Neboli, aby se každý posunul o jeden stupeň výš, než jsou jeho/její aktuální aspirace, pokud jde o dosažené vzdělání.

Nezaměstnanost mladých je pro Jesenicko důležitý faktor. Do karet generaci Z sice hraje to, že jich je méně než lidí blížících se důchodovému věku, i tak je nezaměstnanost určitým strašákem a může být důvodem pro odchod z regionu. Pohled na srpnová čísla nezaměstnanosti mezi mladými ve věku 15-29 let ukazuje hodnotu 8,8 %. Tolik jich Jesenicko mělo mezi celkovým počtem lidí bez práce. To nás v rámci ČR řadí na 11. nejhorší příčku mezi všemi okresy.

A když se podíváme na jeden ještě čerstvější údaj (k 30.9.2023), z celkového počtu tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce tvořili absolventi 6,3 %.

Struktura uchazečů o zaměstnání v  evidenci Úřadu práce
Srovnání poměru nezaměstnaných absolventů a mladistvých, ČR versus okres Jeseník.

Zdroj: Český statistický úřad, 30.9.2023.

Rychlost, s jakou se budou měnit požadavky trhu na pracovníky se povážlivě zrychluje. Zaměstnavatelé tak tak zvládají artikulovat svoje potřeby směrem do škol a ty mají dost těžkou úlohu na to ve vzdělávání reagovat. Na dvě hodiny pro ně "zastavíme čas" na positivJE FESTIVALU, kdy nás ve čtvrtek 23.11. čeká panel Moderní vzdělávání, o středoškolském stupni budeme mluvit.

Námět (zdroj): Data.deník
Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.