Věhlasný skladatel z Jánského vrchu Karel Ditters

20.09.2018

Dne 2. listopadu 1739 se ve Vídni narodil Karel Ditters, který už jako dítě projevil velké hudební nadání. Díky mnohým mecenášům a zkušeným hudebníkům z vídeňských kulturních institucí mohl svůj talent naplno rozvinout. V 60. letech 18. století tak již můžeme hovořit o známém a oblíbeném hudebním skladateli. Při svých cestách za inspirací se dílem náhody Ditters v Opavě setkal se svým budoucím největším donátorem a podporovatelem, vratislavských biskupem Schaffgotschem. Díky tomuto setkání následně Ditters přijíždí na Jánský vrch u Javorníka. Štědrost hostitele umožnila Dittersovi vytvořit na Jánském vrchu hudební těleso o 17 instrumentalistech a nevelikém operním souboru. V letech 1770-1777 složil pro javornickou scénu celkem 9 veseloherních oper, z nichž hlavně "Ošizený ženich" mu získal velkou popularitu nejen v Javorníku.
Důležitý moment představovalo Dittersovo setkání s Antonínem Brossmannem, rektorem piaristické koleje v Bílé Vodě. Jejich dlouhodobé přátelství a spolupráce vedla mnoho začínajících skladatelů a hudebníků ke studijním cestám do oblasti Javorníku a Bíle Vody, kde vznikla hudební konzervatoř zaměřená jak na světskou, tak na církevní hudbu.
Ditters si svým hudebním uměním zajistil luxusní život. S ročním příjmem okolo 3 000 zlatých, převyšoval i Mozarta, který měl příjem "pouze" 800 zlatých. I tak se ale Ditters dostával neustále do finančních potíží, protože udržovat kvalitní soubor bylo nesmírně náročné. Ačkoliv Ditterse trápili krom otázky peněz postupem času i zdravotní problémy (dna), nepřestával komponovat. Světlo světa tak mohlo spatřit celkem 44 oper, 112 symfonií a další desítky hudebních děl nejrůznějšího charakteru. Nejznámější a nejoblíbenější z nich byla opera "Lékař a lékárník" (premiéra ve Vídni 1786).
Dne 24. října 1799, pouhých 48 hodin poté, co nadiktoval poslední slova svých pamětí, zemřel.
Na Jesenicku je tento skladatel, který svého času proslavil Javornicko, připomínán každoročním Mezinárodním hudebním festivalem Karla Ditterse z Dittersdorfu, jehož organizaci vede Hana Polášková. A protože 26. ročník právě probíhá, podívejte se na web, třeba si nějaký koncert vyberete.

Autor: Kamil Tomášek, Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
Foto (zdroj): Wikipedia.org

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.