Velký skok v sociální péči na Jesenicku

05.12.2023

Kvalita života v regionu se pozná i podle rozvinutosti sítě sociální služeb. Nesmí zapadnout zpráva o tom, že se Jesenicko v téhle oblasti dost významně posouvá. 29. listopadu byl díky obrovskému úsilí Charity Jeseník slavnostně otevřen nový Denní stacionář Šimon. 

V roce 2018 byla Charitě Jeseník přiklepnuta dotace, ale těžké bylo následné rozhodování o tom, jestli se do velkého a drahého projektu pustit. A nyní, po pouhém roce a půl od zahájení stavby, bylo zařízení uvedeno do provozu. Ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské (zřizovatel Charity Jeseník) Lukáš Curylo o šéfce jesenické pobočky Heleně Paschkeové při otevírání zařízení prohlásil: "Paní ředitelka je příkladem horlivce, protože sveřepě chodila za námi a přemlouvala nás, a pak jsme přemlouvali biskupství. Díky její horlivosti, až bych řekl tvrdohlavosti, bychom tady dneska možná nestáli.".

Stavba, v níž budou jako na jediném místě na Jesenicku poskytovány ambulantní služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s poruchou autistického spektra, stála 73 milionů korun. "Poděkování patří Ministerstvu pro místní rozvoj, které zprostředkovalo dotaci ve výši 50 milionů korun z IROP. Dále Olomouckému kraji, mnoha firemním i soukromým dárcům, také občanům Jesenicka, kteří přispívali, a věřím, že ještě přispějí, v rámci Tříkrálové sbírky.", popsala detaily financování stavby ředitelka Paschkeová.

Stacionář Šimon se svým vybavením, zázemím a personálem přispěje ke kvalitě života postižených lidí v našem okrese, a to je na potlesk Charitě Jeseník.

Foto (zdroj): Město Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies